Sammenhengende tjenester

Godt samarbeid er veien til sammenhengende, sømløse digitale tjenester for å dekke brukernes behov.

DI - Person med laptop sitter mot venstre på en stor hånd med en blå sirkel i bakgrunnen