Rapporter og statistikk

Finn statistikk og rapporter om digitalisering og universell utforming av ikt.

Digdir-rapporter – og Difi-rapporter om digitalisering