Rapporter og statistikk

Finn statistikk, kunnskapsgrunnlag og rapporter om digitalisering.

Rapporter fra Digitaliseringsdirektoratet og tidligere Difi