Melde inn prosjekt til Digitaliseringsrådet

For at Digitaliseringsrådet skal kunne hjelpe deg, må vi ha innsikt i prosjektet ditt. Her finner du informasjon om hvordan du melder inn et prosjekt til vurdering:

Du kan melde inn prosjekter kontinuerlig, det er ingen søknadsfrist. Du kan få hjelp i alle faser av prosjektet. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen, så kan vi sammen bli enige om når prosjektet skal behandles i Digitaliseringsrådet.

Det tar som hovedregel tre uker fra du har sendt inn dokumentasjonen vi etterspør til prosjektet ditt er behandlet.

Vanligvis er det virksomhetsleder som møter Digitaliseringsrådet i prosjektgjennomgangen. Ditt prosjekt må derfor være godt forankret i ledelsen i virksomheten din. 

Det skal være enkelt for deg å sende inn dokumentasjon. Vi stiller ikke krav til bruk av maler - kun til innhold i prosjektdokumentene. Innholdet som sendes inn må være i henhold til god praksis.

Dersom du lurer på hvilket innhold du skal sende inn, kan du ta utgangspunkt i Prosjektveiviseren.

  Informasjon vi ønsker om ditt prosjekt

  Dette vurderer vi

  Først og fremst ser rådet på de problemstillingene som virksomheten selv ønsker å drøfte. Samtidig vurderer Digitaliseringsrådet seks tema som vi mener er viktige for å kunne lykkes i et digitaliseringsprosjekt:

  • behov, mål og løsning
  • organisering og styring av prosjektet
  • usikkerhet og usikkerhetsstyring
  • gevinster og gevinstrealisering
  • konkurransestrategi
  • IT-politiske føringer og muligheter

  Meld inn ditt prosjekt til

  Kontakt oss for spørsmål

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 902 24 846