Kompetansemodell med tre nivåer

SIDA ER UNDER UTVIKLING. Kompetansemodellen for digital transformasjon skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere og gi oversikt over hvilke kompetanser offentlige virksomheter samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

Digital transformasjon treffer alle nivåene i virksomhetene. Digdir har derfor utviklet en modell som består av 3 nivåer. Nivåene bygger på hverandre og skal gi et helhetlig bilde av kompetansebehovet i virksomhetene, og i offentlig sektor som helhet. ​​​ ​Kompetansemodellen for digital transformasjon er illustrert i figuren nedenfor.

Kompetansemodell for digital transformasjon

For å forklare modellen vil vi starte med den blå sirkelen. Se for dere den som et slags balansebrett ledere står på. Her utfører de sin lederrolle – og bidrar til å utvikle tankesett, forståelse, holdninger og den kulturen som trengs i virksomheten for at offentlig sektor skal levere gode digitale tjenester til innbyggerne. Ledere må hele tiden balansere og navigere ut fra det landskapet de befinner seg i, hvor modne virksomheten er og hvilke utfordringer de er satt til å løse.

En stor del av oppgaven som leder er å være koblingen mellom signalene som politikk og overordnede føringer gir (den gule trakten), og kapasiteten og kompetansen organisasjonen har til å gjennomføre det som kreves (den røde sirkelen). Det siste – nemlig konkret kunnskap og relevante ferdigheter for å få til digital transformasjon vil det nederste nivået (det rød) reflektere.

Modellens 3 nivåer:

Nivå 1: Politikk og overordnede føringer

Nivå 2: Ledelse av digital transformasjon

Nivå 3: Fagkunnskap og ferdigheter

Kompetansemodellen er utviklet gjennom å involvere brukere

Slik kan du ta kompetansemodellen i bruk