Digital Europe Programme kommer

Snart kommer EUs store digitaliseringsprogram Digital Europe Programme (DIGITAL) for perioden 2021-2027.

Digital Europe Programme (DIGITAL)
Satsingsområder i Digital Europe Programme (Tungregning, KI, cybersikkerhet, digitale ferdigheter og europeiske digitale innovasjonshubber)

Det skal bygges digitale kapasiteter i Europa som vil sikre Europas konkurransefortrinn og strategiske autonomi. Programmet skal fremme digital transformasjon og takle økonomiske og samfunnsmessige utfordringer. Det retter seg mot små og store private og offentlige virksomheter.

Det avventes en formell behandling av norsk tilslutning til Digital Europe Programme.

Mer informasjon om norsk deltakelse i Digital Europe Programme vil komme. Digitaliseringsdirektoratet jobber sammen med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge om forberedelser for koordinering av norsk deltakelse i programmet.

Kontakt oss på digitaleurope@digdir.no