Hopp til hovedinnhold

Aktive utlysninger i DIGITAL Europa

Her finner du en oversikt over aktive utlysninger i DIGITAL Europa-programmet. Ta en titt og vurder om det er noe som kan være relevant for din virksomhet.

Detaljinformasjon om utlysningene finner du i EUs søknadsportal Funding & Tender Portal Opportunities. I portalen vil det også publiseres informasjon om EU-kommisjonens informasjonsmøter i tilknytning til utlysningene.

denne siden får du en introduksjon til de ulike satsingsområdene i DIGITAL Europa.

Liste over aktive utlysninger

EuroHPC Virtual Training Academy
Åpnet: 7. november 2023
Søknadsfrist: 6. juni 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Coordination and Support Action
Budsjett: €6 000 000
Call document

Support Centre for HPC-powered Artificial Intelligence (AI) Applications
Åpnet: 28. november 2023
Søknadsfrist: 27. februar 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Simple Grant
Budsjett: €5 000 000
Call document

Data Space for tourism
Åpnet: 28. september 2023
Søknadsfrist: 23. januar 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Simple Grant
Budsjett: €8 000 000
Call document

Data Space for Cultural heritage
Åpnet: 28. september 2023
Søknadsfrist: 23. januar 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Simple Grant
Budsjett: €4 000 000
Call document

Cybersecurity Skills Academy
Åpnet: 21. november 2023
Søknadsfrist: 21. mars 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Simple Grant
Budsjett: €10 000 000
Call document

EU-kommisjonen har også lansert nytt arbeidsprogram og nye utlysninger i European Defence Fund (EDF). Her er det flere utlysninger som kan være av relevans for virksomheter med interesse for utlysninger under satsingsområde 3. For mer informasjon, besøk www.forsvarsfondet.no.

Specialised education programmes in key capacity areas - Advanced digital skills analysis
Åpnet: 21. november 2023
Søknadsfrist: 21. mars 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Coordination and Support Actions
Budsjett: €2 000 000
Call document

Specialised education programmes in key capacity areas
Åpnet: 21. november 2023
Søknadsfrist: 21. mars 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Lump Sum Grant
Budsjett: €30 000 000
Call document

Cybersecurity Skills Academy
Åpnet: 21. november 2023
Søknadsfrist: 21. mars 2024, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Simple Grant
Budsjett: €10 000 000
Call document

Det er for tiden ingen aktive utlysninger innen avanserte digitale teknologier i DIGITAL.

Supporting the network of National contact points (NCPs)
Åpnet: 11. mai 2023
Søknadsfrist: 22. november 2023, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Coordination and Support Action
Budsjett: €2 000 000
Call document

Support to Dissemination and Exploitation (D&E)
Åpnet: 11. mai 2023
Søknadsfrist: 22. november 2023, kl. 17:00 CET
Type utlysning: Coordination and Support Action
Budsjett: €300 000
Call document

I enkelte utlysninger i DIGITAL-programmet refereres det ofte til utlysningstypen «procurement», eller anskaffelser. Det innebærer vanligvis at EU-kommisjonen utlyser anbud for å kjøpe inn spesifikke produkter eller tjenester fra tredjepartsleverandører som er nødvendige for å oppfylle målene i DIGITAL. Ta en titt på denne siden for en beskrivelse av de vanligste utlysningstypene i DIGITAL.

Kommende utlysninger*

Du finner informasjon om kommende utlysninger i satsingsområde 1 i DIGITAL-programmets arbeidsprogram for tungregning (2023). I andre utlysningsrunde er det forventet at følgende utlysning(er) kommer:

Destination Earth
Åpner: Q4-2023
Søknadsfrist: Q1-2024
Type utlysning: Contribution Agreement
Budsjett: €60 000 000 (TBC)

Du finner informasjon om de kommende utlysningene listet opp under i DIGITAL-programmets hovedarbeidsprogram (2023-2024). Første utlysningsrunde er gjennomført, og andre utlysningsrunde er i gang. I tredje utlysningsrunde er det forventet at følgende utlysninger kommer:

Data

Reference deployments of European cloud-edge services (industrial IoT Edge and Telco Edge developments)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Competence Centre for 3D - Deployment
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Green Deal Data Space
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Data Space for Skills (deployment)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Energy Data Space
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Data Space for Manufacturing (deployment)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Agricultural Data Space
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

European Mobility and Logistics data Ecosystem
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

1+ Million Genomes: sustainability and uptake
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

Supporting patients' access to their health data in the context of healthcare services for citizens across the EU
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Demonstrating the use of the European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) in healthcare settings
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Kunstig intelligens

Toward networked Local Digital Twins in the EU
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Support for Health Data Access Bodies to foster effecient pathways for AI in healthcare
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

EU AI Innovation Accelerator preparatory action
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

AI regulatory sandboxes: EU-level coordination and support
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

Alliance for Language Technologies
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 75%

Making available a high performing open-source European foundation model for fine-tuning
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 75%

AI in support of Quantum-Enhanced Metabolic Magnetic Resonance Imaging Systems
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 75%

Du finner informasjon om de kommende utlysningene listet opp under i DIGITAL-programmets arbeidsprogram for cybersikkerhet (2023-2024). Første utlysningsrunde er gjennomført. I andre og tredje utlysningsrunde er det forventet at følgende utlysninger kommer:

Andre utlysningsrunde

Advanced Key Technologies for SOC platforms
Åpner: Q4-2023, dato TBC
Søknadsfrist: Q1-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Deploying the Network of National Coordination Centres with Member States
Åpner: Q4-2023, dato TBC
Søknadsfrist: Q1-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Continuitation of the action Support for Implementation of EU Legislation
Åpner: Q4-2023, dato TBC
Søknadsfrist: Q1-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Tredje utlysningsrunde

National SOCs
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Enlarging existing or Launching New Cross-Border SOC Platforms
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Joint Acquisition of Infrastructure, Tools and Services with the Cross-Border SOC Platforms
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Novel applications of AI and Other Enabling Technologies for Security Operation Centres
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Strengthening the SOC Ecosystem
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Development and Deployment of Advanced Key Technologies
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Preparedness Support and Mutual Assistance, Targeting Larger Industrial Operations and Installations
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Support for Implementation of EU legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Deploying The Network of National Coordination Centres with Member States
Åpner: 2024, dato TBC
Søknadsfrist: 2024, dato TBC
Finansiering fra EU: TBC

Du finner informasjon om de kommende utlysningene listet opp under i DIGITAL-programmets hovedarbeidsprogram (2023-2024). Første utlysningsrunde er gjennomført og andre utlysningsrunde er i gang. I tredje utlysningsrunde er det forventet at følgende utlysninger kommer:

Tredje utlysningsrunde

Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Short term training courses in key capacity areas
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 75%

Girls and Women in Digital
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

Digital skills and Jobs Platform (CSA)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

Du finner informasjon om de kommende utlysningene listet opp under i DIGITAL-programmets hovedarbeidsprogram (2023-2024). Første utlysningsrunde er gjennomført. I andre og tredje utlysningsrunde er det forventet at følgende utlysninger kommer:

Andre utlysningsrunde

eProcurement and eInvoicing (procurement)
Åpner: Q4-2023, dato TBC
Søknadsfrist: Q1-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

Tredje utlysningsrunde

Blockchain
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

European Digital Identity and Trust Ecosystem (Standards and Sample Implementation)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

Support for the European Digital Infrastructure Consortia (EDICs)
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50%

European Digital Media Observatory (EDMO) - national and multinational hubs
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 50% (75% for SMBer)

Innovative and Connected Public Administrations
Åpner: Q2-2024, dato TBC
Søknadsfrist: Q3-2024, dato TBC
Finansiering fra EU: 100%

*Vennligst merk at det kan forekomme endringer både hva gjelder tematikk, budsjett og omfang i kommende utlysninger i DIGITAL.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt!

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge