Hopp til hovedinnhold

Delta i DIGITAL

Finn relevante utlysninger og nyttig informasjon for din deltakelse i DIGITAL.

Arbeidsprogrammene som tydeliggjør EUs målsetninger og hvilke utlysninger som er gjeldende for perioden 2023–2024, er tilgjengelig via EUs nettsider. Norske bedrifter og virksomheter kan delta enten som søkere på relevante utlysninger - primært som del av europeiske konsortier - eller som brukere av digitale kapasiteter og kompetanse som tilbys.

11. mai 2023 starter en ny utlysningsrunde i DIGITAL Europa-programmet. Dette er første utlysningsrunde i arbeidsprogramperioden for 2023-2024. Søknadsfrist er 26. september 2023. Få informasjon om de ulike utlysningene ved å følge denne lenken.

Utlysningstyper i DIGITAL

DIGITAL omfatter ulike utlysningstyper (actions). Disse spesifiseres i utlysningstekstene i arbeidsprogrammene og i EUs søknadsportal, Funding & Tender Portal Opportunities. Nedenfor finner du beskrivelser av de mest vanlige utlysningstypene i DIGITAL.

Fleksibel prosjekttype, finansieringen kan dekke de fleste aktivitetene. Konsortiet vil stort sett bruke personalkostnader til å gjennomføre aktiviteter. Aktiviteter som inkluderer tredjeparter (underleverandører, innkjøp) er mulig, men bør begrenses.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene for alle mottakerne

Tiltakstype som primært består av aktiviteter som direkte tar sikte på å støtte SMBer som er involvert i å bygge opp og distribuere den digitale kapasiteten. Denne typen kan også benyttes dersom en SMB må være med i konsortiet og foreta investeringer for å få tilgang til de digitale kapasitetene.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene. 75% støttegrad for SMBer.

Mindre prosjekter der hovedmålet er å støtte EUs policy. Aktiviteter kan omfatte koordinering mellom ulike aktører knyttet til bl.a. standardisering, bevisstgjøring, kommunikasjon, nettverksaktiviteter og samarbeid mellom programmer/initiativer i ulike land.

Finansieringsgrad: 100 % finansiering fra EU

Prosjekttype der hovedmålet og dermed største delen av kostnadene er knyttet til innkjøp av varer eller tjenester og/eller underleverandøroppgaver. I motsetning til PAC -tilskuddene for innkjøp (se nedenfor) er det ingen spesifikke anskaffelsesregler (dvs. vanlige regler for kjøp gjelder), og det er heller ingen grense for 'oppdragsgivere/enheter'. Personalkostnader bør begrenses i denne typen handlinger da de brukes til å administrere tilskuddet, koordinere mellom mottakerne og forberede anskaffelsen.

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene for alle mottakere

Spesifikt type tiltak for innkjøp i tilskuddsavtaler fra "oppdragsgiver/enhet" som definert i EUs direktiver for offentlige anskaffelser (direktiv 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF) med mål om innovative digital varer og tjenester (dvs. nye teknologier på vei til kommersialisering, men ennå ikke bredt tilgjengelig).

Finansieringsgrad: 50% av de totale støtteberettigede kostnadene

Tidsplan og frister

Utlysningene i DIGITAL kommer normalt i tre runder. Nedenfor er EU-kommisjonens tidsplan for inneværende arbeidsprogramperiode.

Oversikt over tidsplan for inneværende arbeidsprogramperiode i DIGITAL

Søknadsprosessen

Norske virksomheter som skal søke finansiering gjennom DIGITAL, må sende søknaden via EUs søknadsportal. EU har publisert informasjon om søknadsprosessen på sin veiledningsside. Det er egne evalueringskriterier for de enkelte utlysningene.

Flere av utlysningene krever samarbeid mellom aktører. Første steg i søknadsprosessen vil dermed være å identifisere samarbeidspartnere som man kan danne et konsortium med, slik at søknaden i sum svarer ut de krav som EU stiller. EU har en egen søketjeneste som gjør det mulig å identifisere potensielle partnere.

Har du spørsmål om DIGITAL Europa? Ta kontakt!

Sekretariatet for DIGITAL Europa-programmet i Norge