Publisering av tekstdokumenter

Bruksområdet gjelder publisering på offentlige nettsider. Et tekstdokument er her definert som en lesbar meddelelse som inneholder informasjon.

Bruksområdet gjelder ikke publisering internt i en virksomhet eller elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (e-post og lignende). Publisering av dokumenter rettet mot elever, for eksempel gjennom LMS regnes som ekstern publisering.

Koding av tekst og språk

Det er anbefalt å kode tekstdokumenter som skal publiseres på Internett med tegnsettet ISO/IEC 10646 representert ved UTF8. Det er også anbefalt å bruke standarden ISO 639 for deklarering av språkkoder for offentlige nettsider i HTML.

Mer om språkkoder

For de språkene som har språkkoder i ISO 639-1 (to bokstavers kode) skal denne brukes. Om ikke må en se videre til ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder).

Entydige koder skal brukes fremfor språkgruppekoder. Det betyr at det må skilles mellom ulike samiske språk, samt mellom bokmål og nynorsk. Anbefalingen gjelder alle språk.

Har du behov for å ivareta formattering utover det som er mulig med CSS, slik at overforstående krav skal fravikes, er det obligatorisk å utforme slike dokumenter i Portable Document Format, PDF, i én av følgende versjoner:

  • PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005)

  • PDF 1.4

  • PDF 1.5

  • PDF 1.6

  • PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008)

Det er tillatt å publisere i flere formater i parallell. Dette anbefales for tilfeller der man benytter PDF, siden enkelte løsninger for svaksynte har dårlig støtte for PDF-formatet.

Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO 19005-1:2005) standarden har alltid fontene innkapslet i dokumentet.

WCAG gir retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider. Det er obligatorisk å utforme tekstdokumenter som skal publiseres på Internett i samsvar med

  • Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0 (NS-ISO/IEC40500:2012), på minimum nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5.

Det er anbefalt å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene.
For offentlige virksomheter hvor utforming av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning enn Forskrift om universell utforming, gjelder kun de anbefalte kravene.

Ved publisering av tekstdokumenter for videre bearbeiding, anbefaler vi at du baserer deg på en åpen standard, som for eksempel

  • ODF (Open Document Format) eller OOXML (Open Office XML) Nyere versjoner av Microsoft Office har dette formatet innebygd gjennom filtypen docx.

Vi gjør oppmerksom på at ulike tekstbehandlere, også versjoner av samme tekstbehandler, i enkelte tilfeller har implementert standardene på ulikt vis. Det kan føre til feil når et dokument lagret i en type tekstbehandler åpnes i en annen type. Dette gjelder særlig nummerering, merknader og sporing av endringer.

Hjemmel

Kravene er trådt i kraft:

  • For all ny publisering, 1. januar 2009
  • For tidligere publiserte dokumenter, innen 1. januar 2014

Nye ikt-løsninger underlagt Forskrift om universell utforming av ikt skal tilfredsstille de obligatoriske kravene innen 1. juli 2014. Alle eldre løsninger skal tilfredsstille kravene innen 1. januar 2021.

De obligatoriske kravene er hjemlet i forskriftene "Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning" og "Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger", og de finner du nederst på siden.