Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringskonferansen 2023

Emner:
  • Digdir
  • Digitaliseringskonferansen
Tid:
onsdag 31. mai kl. 09:30–torsdag 01. juni kl. 15:00, 2023
Sted:
Clarion Hotel The Hub, Oslo
Kontaktperson:

Tøffare tider vil kreve at vi må ta tøffare val og skape løysingar saman. Dette set ramma også for Digitaliseringskonferansen som i år går av stabelen på The Hub i sentrum av Oslo.

Konsekvensane av ein uroleg verdssituasjon slår inn over heile samfunnet og påverkar kvardagen vår. Alt frå klimakamp og verdisyn til økonomi og sikkerheit er under press. Når alt blir dyrare, vanskelegere og krevande, må vi tenke nye tankar.

Kva er det viktigast å jobbe for no? Korleis kan digitalisering bidra til at moderniseringa av det offentlege skyt fart heller enn å stagnere – og kva for moglegheiter gir teknologi og datadeling for ny verdiskaping i næringslivet? Kva kan vi få til innafor rammene vi får tildelt?

Tøffare tider vil kreve at vi må ta tøffare val og skape løysingar saman - for digitalisering er lagsport.

Informasjon om påmelding er like rundt hjørnet!

Program

Krevende tider setter rammene for årets konferanse. Vi går gjennom status for rikets digitale tilstand og ser på utfordringer, muligheter og gode eksempler på digitaliseringsprosjekter. Med forbehold om endringer.

Program klokka 08:30. Topplederfrokost med

Faglig topplederfrokost for inviterte og presse.

Program klokka 09:00. Registrering. Utstillerområde og opplevelsessone åpner. med

Deltakere kan registrere seg og besøke utstillerområdet og opplevelsesonen i konferanselokalene.

Er du interessert i å bli utstiller?

Program klokka 10:30. Digitaliseringskonferansen åpner med

Velkommen. Din startguide til årets konferanse!

Program klokka 10:35. Digitaliseringstalen: Rikets digitale tilstand med Frode Danielsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Kristin Weidemann Wieland, Liv Dingsør, Anniken Hauglie

Årets digitaliseringstale om rikets digitale tilstand - status, gevinstpotensial og utfordringer. Ved Digdir-direktøren.

Panelsamtale.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen
Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.
Karl Eirik Scjøtt Pedersen
Riksrevisor, Riksrevisjonen
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Schjøtt-Pedersen har ledet Riksrevisjonen siden 2022. Han kom fra stilling som partner i konsulentselskapet Menon Economics, og før det var han direktør for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Schjøtt-Pedersen har en lang politisk karriere bak seg og har vært statsråd både i fiskeridepartementet og finansdepartementet.
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland
Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Liv Dingsør portrett
Daglig leder, DigitalNorway
Liv Dingsør
Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var viseadministrerende direktør og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var hun med i regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.
Anniken Hauglie
Viseadministrerende direktør, NHO
Anniken Hauglie
Hauglie har vært viseadm. direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) siden 2021. FØr det ledet hun interesseorganisasjonen Norsk olje og gass. Hauglie er tidligere statsråd, og har vært byråd i Oslo. Hauglie er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo.

Program klokka 11:30. Lunsj med

Lunsjen varer 1 time.

Program klokka 12:30. Sikkerhet i urolige tider med

Krig, uro og dyrtid preger en hel verden og slår inn i hverdagen til oss alle. Alt fra klimakamp og verdisyn til økonomi og sikkerhet er under press. Hva kan vi lære av kampen som ukrainerne fører dag for dag, minutt for minutt? Hvordan opplever flyktninger fra Ukraina å komme til Norge? Hvilke vurderinger må norske kommuner, etterretning og andre virksomheter gjøre i lys av de krevende tidene?

Intergreringskonsulent Tina Rosèn i Øystre Slidre kommune om erfaringane med den nye eID-en til ukrainske flyktningar. (Video: Digdir og UDI)

Program klokka 13:15. Tid for lagspill med

Skal vi løse fremtidens kriser og utfordringer vil det kreve tett og godt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Den norske samvirkemodellen med offentlige, frivillige og private aktører har dype historiske røtter i det norske beredskapsarbeidet. Eksempler.

Hvordan samarbeider Hovedredningssentralen med frivillige organisasjoner om søk- og redningsoppdrag?

Redningsmannskaper med hund
Foto: Shutterstock

Program klokka 13:30. Start ditt eget selskap på 24 timer med

Brønnøysundregistrene har samarbeidet med næringslivet om prosessen om å etablere et selskap. Dette har resultert i Digital selskapsetablering som innebærer at du etablerer selskapet ditt ute hos de næringslivsaktørene som tilbyr løsningen. Fra å bruke opptil 30 dager for å etablere et selskap kan du nå gjøre det på 24 timer.

Kvinneligrestauranteier
Foto: Shutterstock

Program klokka 13:45. Fremtidens innkreving med

Fremtidens innkreving er en ambisiøs transformasjon av statlig innkreving og er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Programmet går over syv år og omfatter syv prosjekter. Ved Skattetaten m.fl.

Illustrasjon av dataarbeid på kontoret
Foto: Shutterstock

Program klokka 14:00. Pause med

Pausen varer i 30 minutter.

Program klokka 14:30. DigiUng – fra idé til virkelighet med

Gjennom åtte år med samarbeid, innovasjon og brukermedvirkning har programmet DigiUng bygget et tverrsektorielt digitalt økosystem hvor ungdommer kan lett finne frem til informasjon og hjelp fra det offentlige. Hva har DigiUng lært under denne reisen? DigiUng vant nylig Bedre stat prisen for sitt arbeid med samordning av digitale tjenester for ungdom 13 til 20 år. Kjernen i DigiUng økosystemet er ung.no med 90 000 besøk fra ungdommer hver dag. Over 70 virksomheter fra statlig, kommunal, frivillig, privat og forskningssektor er involvert i DigiUng-samarbeidet.

Program klokka 15:00. Kunstig intelligens i offentlig sektor - hvordan kan og bør vi bruke det? med

Kunstig intelligens (KI) blir et stadig viktigere verktøy i offentlig sektor og gjør det mulig for organisasjoner å behandle store mengder data, ta mer informerte beslutninger og levere bedre tjenester til borgerne. Samtidig som bruken av KI i offentlig sektor utvides, er det viktig å være oppmerksom på de potensielle dilemmaene og hensynene som er forbundet med utvikling og bruk av kunstig intelligens.

I denne sesjonen utforsker vi hvordan den norske offentlige sektoren bruker KI og hvordan det bør brukes i årene som kommer. Vi peker på de ulike etiske, juridiske og samfunnsmessige hensynene som vi må være oppmerksomme på for å sikre at KI brukes på en etisk, ansvarlig og gunstig måte for alle borgere.

Illustrasjon som viser virtuelle bygninger
Foto. Shutterstock

Program klokka 15:20. Utdeling av "Ildsjelprisen" med Jens Nørve

Den uhøytidelige Ildsjelprisen er en vandrepokal som overleveres fra en fagperson til en annen hvert år. Hvem blir årets ildsjel?

Medvirkende

Jens Nørve
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Nørve
Nørve er avdelingsdirektør i Digdir og har vært prosjektleder for Digitaliseringskonferansen gjennom en årrekke.

Program klokka 15:30. Vi feirer Altinn 20 år og Uu-tilsynet 10 år! med

Bursdagsfest med servering!

Bursdagskake med lys og vimpler
Foto. Shutterstock

Program klokka 18:30. Aperitiff med

En forfriskning før festmiddagen starter.

Program klokka 19:00. Festmiddag med utdeling av Digitaliseringsprisen med

Vi inviterer til festmiddag med underholdning og kåring av Digitaliseringsprisen 2023. Bli med på festen - og bli med på avstemmingen!

Velkommen til dag to! Fra kl. 09.00 til kl. 13.00 gjennomfører vi tre parallelle sesjoner. Etter lunsj fortsetter vi i plenum. Med forbehold om endringer.

Program klokka 08:30. Utstillingsområdet åpner med

Velkommen til dag to på Digitaliinseringskonferansen. Besøk gjerne våre utstillere før konferanseprogrammet fortsetter.

Program klokka 09:00. Sesjon A: Digitalt utenforskap med

Mind the gap: Hvordan digitalisere for å inkludere

Digitalt utenforskap er en stadig større utfordring i samfunnet vårt. Det får store konsekvenser for flere grupper i befolkningen, men hvordan kan vi digitalisere bedre for å inkludere? Dette spørsmålet tar vi opp i dette sporet med gjester fra privat og offentlig sektor, fra bransjen og fra brukersiden.

Sesjonen varer til kl. 13.00 inkl. to pauser på 30 minutter hver.

Program klokka 09:00. Sesjon B: Helhetlig informasjon (workshop) med

Hva må til for å sikre helhetlig og konsistent informasjon til brukerne?

Både Digital Agenda og Digitaliseringsstrategien er opptatt av "En enklere hverdag for innbygger, frivillig sektor og næringsliv". Folk og virksomheter skal få den informasjonen de trenger og få løst oppgavene sine digitalt. Da må vi stille noen krav til hvordan vi bygger opp digitale tjenester og assistanse. Vi må gjøre det enklere for brukerne å finne det de trenger, forstå det de finner og få gjort det de skal.

Helhetlig informasjon og digital assistanse er områder hvor det er høy aktivitet i offentlig sektor. Digdir har sett at det er viktig å prioritere dette arbeidet gjennom arbeidet med livshendelsene og behovskatalogen for sammenhengende tjenester.

I dette sporet inviterer Digdir, sammen med Helsedirektoratet og livshendelsen Alvorlig sykt barn, til en workshop hvor vi setter tverrgående utfordringer på kartet:

  • Hvordan sikrer vi at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor får tydelig informasjon og gode tjenester som er enkle å bruke?
  • Hvordan sikrer vi sammenheng mellom et "mylder" av portaler og veiledere om offentlige tjenester?
  • Hvordan kan vi etablere nettsider med viktig informasjon raskt, samtidig som vi bygger for sammenhengende tjenester på sikt?
  • Kunstig intelligens og helhetlig informasjon – hva er mulighetene?
  • Hvor er det behov for felles føringer, standarder eller strategiske veivalg?

Workshop. Sesjonen varer til kl. 13.00 inkl. to pauser på 30 minutter hver.

Program klokka 09:00. Sesjon C: Bærekraft med

Bærkraftsarbeidet går for sakte – kan digitalisering og samhandling øke farten og effekten?

Det grønne skiftet krever omstilling, og digitalisering er en tydelig del av både løsnings- og utfordringsbildet. Hvordan kan vi lykkes og hvordan kan vi samarbeide best mulig for å sette fart på arbeidet?

Teknologiske løsninger og digitalisering bidrar til en grønnere framtid, men skaper også bærekraftsutfordringer gjennom økt energiforbruk og CO2-utslipp i hele produksjonskjeden. Dette doble utviklings- og avhengighetsforholdet kaller EU for en "Twin Transition", og det viser hvordan utviklingen både kolliderer og samvirker på samme tid. Skal man lykkes med denne "doble overgangen", må bærekraftige verdikjeder på tvers av sektorer samhandle om teknologianvendelse, gode data, regulatoriske forhold, kompetansebygging og økt samspill.

Hva gjøres for å nå bærekraftsmålene, og hvem har de gode eksemplene?

Sesjonen varer til kl. 13.00 inkl. to pauser på 30 minutter hver.

Program klokka 13:00. Lunsj med

Lunsjen varer 1 time.

Program klokka 14:00. EU setter standarden med

Teknologien forandrer livene våre, og EU ønsker at den digitale transformasjonen skal gjøre livet lettere for alle innbyggerne og bidra til å nå EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050. Hva kan vi lære av EUs satsing på digitalisering og hvilke fordeler kan vi oppnå med å samarbeide tettere med EU?

Program klokka 14:15. Den digitale lommeboken med

Norske fagmiljøer på elektronisk ID er tett på prosessene i arbeidet med EUs Digital Wallet. Og hva er digitale sentralbankpenger?

Program klokka 14:30. Inspirasjonsforedrag med

Informasjon kommer.

Program klokka 14:55. Takk for denne gang med

Oppsummering av årets konferanse. Vi fortsetter diskusjonen på Arendalsuka?