Hopp til hovedinnhold
Emner:
 • Digdir
 • Digitaliseringskonferansen
 • Fellesløsninger
Tid:
onsdag 31. mai kl. 09:30–torsdag 01. juni kl. 15:00, 2023
Sted:
Clarion Hotel The Hub, Oslo

Tøffere tider vil kreve at vi må ta tøffere valg og skape løsninger sammen. Dette satte rammen for Digitaliseringskonferansen som i år gikk av stabelen på The Hub i sentrum av Oslo.

Plakat for Digitaliseringskonferanasen 2023 (breddeformat)

Krig, uro og dyrtid preger en hel verden og slår inn i hverdagen til oss alle. Alt fra klimakamp og verdisyn til økonomi og sikkerhet er under press.

Hva kan vi lære av kampen som ukrainerne fører dag for dag, minutt for minutt? Hvordan opplever flyktninger fra Ukraina å komme til Norge? Hvilke vurderinger må norske kommuner, etterretningstjenestene og virksomheter gjøre i lys av de krevende tidene?

Hvordan skal vi prioritere når rammene blir trangere, og fortsatt slik at digitalisering kan bidra til å videreutvikle offentlig sektor heller enn at den stagnerer? Hva er det viktigst å samarbeide om nå? For digitalisering er lagsport.

Program

Krevende tider setter rammene for årets konferanse. Vi går gjennom status for rikets digitale tilstand og ser på utfordringer, muligheter og gode eksempler på digitaliseringsprosjekter. Konferansier er Hilde Sandvik. Med forbehold om endringer i programmet.

08:30
Topplederfrokost Program klokka 08:30. Topplederfrokost med

Gruppebilde av Skate

Faglig topplederfrokost for inviterte og presse. Medlemmene av Skate (bildet) er blant de inviterte.

09:00
Registrering. Utstillerområde og opplevelsessone åpner. Program klokka 09:00. Registrering. Utstillerområde og opplevelsessone åpner. med

Deltakere kan registrere seg og besøke utstillerområdet og opplevelsesonen i konferanselokalene.

10:30
Digitaliseringskonferansen åpner Hilde Sandvik Program klokka 10:30. Digitaliseringskonferansen åpner med Hilde Sandvik

Velkommen. Din startguide til årets konferanse! Årets konferansier er Hilde Sandvik.

Plakat for Digitaliseringskonferanasen 2023 (breddeformat)

Medvirkende

Hilde Sandvik
Konferansier,
Hilde Sandvik

Sandvik er for tiden kanskje mest kjent fra podkasten Norsken, svensken og dansken, som er et ukentlig, skandinavisk talkshow. Journalist, foredragsholder, debattant, konferansier og debattleder med solid bakgrunn fra norsk mediebransje. Sandvik har omfattende erfaring særlig fra strategisk utviklingsarbeid gjennom styrearbeid og ikke minst ti år som redaktør og kommentator i Bergens Tidende.

10:35
Digitaliseringstalen: Rikets digitale tilstand Frode Danielsen, Petter Skarheim, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Kristin Weidemann Wieland, Liv Dingsør, Anniken Hauglie Program klokka 10:35. Digitaliseringstalen: Rikets digitale tilstand med Frode Danielsen, Petter Skarheim, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Kristin Weidemann Wieland, Liv Dingsør, Anniken Hauglie

Tida er over for silotenking. Samarbeidet på tvers må styrkast, seier direktør Frode Danielsen. Foto: Are Kvistad/Digdir

Årets digitaliseringstale om rikets digitale tilstand - status, gevinstpotensial og utfordringer. Ved Digdir-direktøren.

Panelsamtale.

Medvirkende

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Petter Skarheim
Departementsråd, Kommunal- og distriktsdepartementet
Petter Skarheim

Skarheim ble i 2022 utnevnt til departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han kom fra stilling som departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Før det var Skarheim direktør i Utdanningsdirektoratet i 12 år, og har blant annet erfaring som ekspedisjonssjef i samme departement og som ambassaderåd i den norske delegasjonen til OECD.

Karl Eirik Scjøtt Pedersen
Riksrevisor, Riksrevisjonen
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Schjøtt-Pedersen har ledet Riksrevisjonen siden 2022. Han kom fra stilling som partner i konsulentselskapet Menon Economics, og før det var han direktør for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Schjøtt-Pedersen har en lang politisk karriere bak seg og har vært statsråd både i fiskeridepartementet og finansdepartementet.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
Kristin Weidemann Wieland

Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Liv Dingsør
Daglig leder, DigitalNorway
Liv Dingsør

Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var viseadministrerende direktør og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var hun med i regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.

Anniken Hauglie
Viseadministrerende direktør, NHO
Anniken Hauglie

Hauglie har vært viseadm. direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) siden 2021. Før det ledet hun interesseorganisasjonen Norsk olje og gass. Hauglie er tidligere statsråd, og har vært byråd i Oslo. Hauglie er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo.

11:30
Lunsj Program klokka 11:30. Lunsj med

Lunsjen varer 1 time.

12:30
Sikkerhet i urolige tider Kjetil Korslien, Oleksandra Deineko, Jarle Lövenörn Lystad, Ole Jakob Skåtun Program klokka 12:30. Sikkerhet i urolige tider med Kjetil Korslien, Oleksandra Deineko, Jarle Lövenörn Lystad, Ole Jakob Skåtun

Krig, uro og dyrtid preger en hel verden og slår inn i hverdagen til oss alle. Alt fra klimakamp og verdisyn til økonomi og sikkerhet er under press. Hva kan vi lære av kampen som ukrainerne fører dag for dag, minutt for minutt? Hvordan opplever flyktninger fra Ukraina å komme til Norge? Hvilke vurderinger må norske kommuner, etterretningstjenestene og virksomheter gjøre for å sikre at vi kan trygge egne data og stå imot angrep fra fremmede makter?

Medvirkende

Kjetil Korslien
Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Kjetil Korslien

Korslien er fungerende avdelingsdirektør digital strategi og samhandling (DSS) i Digdir.

Oleksandra Deineko
Forsker, Oslo MET
Oleksandra Deineko

Deineko er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo MET, der hun blant annet har forsket på ukraineres møte med norsk utlendingsforvaltning. Hun flyktet selv fra Kharkiv da Russland startet invasjonen av Ukraina i 2022. Siden 2015 hadde hun da jobbet ved Universitetet i Kharkiv, først som lektor og fra 2017 som førsteamanuensis i sosiologi.

Jarle L Lystad
Kommunedirektør, Vadsø kommune
Jarle Lövenörn Lystad

Lystad har vært kommunedirektør i Vadsø kommune siden oktober 2022. Han kom fra stilling som HR-sjef ved rådhuset i Oslo kommune, og har tidligere vært assisterende rådmann i Måsøy kommune. Lystad er utdannet leder fra BI og har erfaring fra privat sektor, primært i avisbransjen.

Kontorsjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Ole Jakob Skåtun

Skåtum jobber til vanlig som teamleder hendelseshåndtering i NCSC, og fyller for tiden et vikariat som sjef for NCSCs operasjonssenter.

13:15
Tid for lagspill: Når minuttene teller Jon Halvorsen, Anna Karlqvist, Stig Mebust Program klokka 13:15. Tid for lagspill: Når minuttene teller med Jon Halvorsen, Anna Karlqvist, Stig Mebust

Når minuttene teller

Når liv skal reddes, er vi avhengig av et komplekst samspill mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Viktige oppgaver når noen er i fare er å forstå situasjonen og koordinere ressurser. Ny teknologi gjør at vi kan vinne tid i hver eneste fase av en redningsaksjon. Et raskt og sømløst samspill mellom aktørene redder liv.

I denne bolken skal vi snakke generelt om hvordan teknologi utvikler beredskapen og vise det gjennom et konkret eksempel. Eksempelet handler om et felles verktøy for å jobbe sammen når noen er savnet som skal virke på tvers av aktørene vertikalt og horisontalt i redningstjenesten. For å lykkes må vi både lage en relevant og robust løsning, og få alle med på laget.

Frivillige utfordret redningstjenesten og Hovedredningssentralen valgte å ta utfordringen på strak arm og lede et felles prosjekt mot ett nytt dataverktøy som skal endre redningstjenesten.

Redningsmannskaper med hund
Foto: Shutterstock

Medvirkende

Jon Halvorsen
Direktør, Hovedredningssentralen (HRS)
Jon Halvorsen

Halvorsen er direktør for Hovedredningssentralen (HRS). HRS leder og koordinerer alle redningsaksjoner i norsk redningsansvarsområde enten hendelsen er på sjøen, i luften eller på land. For å redde liv koordinerer HRS ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private foretak. HRS er en pådriver for samarbeid mellom aktørene og her spiller digitale løsninger en viktig rolle.

Anna Karlqvist
Produktleder, Kystverket
Anna Karlqvist

Karlqvist er produktleder for Felles ressursregister og Felles aksjonsstøtte i BarentsWatch, Kystverket. BarentsWatch utvikler digitale tjenester som bidrar til effektivisering av operativ innsats og gir grunnlag for bedre samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten.

Stig Mebust
Beredskapsleder, Norske Redningshunder
Stig Mebust

Mebust er beredskapsleder i Norske Redningshunder (NRH). NRH utdanner hundeekvipasjer til innsats i søk etter savnede personer på barmark, søk i snøskred og i sammenraste bygninger. NRH er en landsdekkende frivillig organisasjon som deltar i redningsoppdrag hver dag.

13:30
Start ditt eget selskap på 24 timer Marit Holm Torseth, Peggy Granås, Dag Olav Norem Program klokka 13:30. Start ditt eget selskap på 24 timer med Marit Holm Torseth, Peggy Granås, Dag Olav Norem

Brønnøysundregistrene har samarbeidet med næringslivet om prosessen om å etablere et selskap. Dette har resultert i Digital selskapsetablering som innebærer at du etablerer selskapet ditt ute hos de næringslivsaktørene som tilbyr løsningen. Fra å bruke opptil 30 dager for å etablere et selskap kan du nå gjøre det på 24 timer.

Kvinneligrestauranteier
Foto: Shutterstock

Medvirkende

Marit Holm Torseth
Seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Marit Holm Torseth

Marit Holm Torseth er seniorrådgiver i Brønnøysundregistrene. Til daglig jobber hun med problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltning og digitalisering. Hun har særlig kompetanse på begrepsarbeid, kodeverk, datakataloger og informasjonsarkitektur, datadelingstjenester og offentlig-privat samarbeid. Torseth har mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo med fokus på semantisk og juridisk interoperabilitet ved utveksling av data i det offentlige.

Peggy Granås
Seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene
Peggy Granås

Granås har i 15 år jobbet med ulike innrapporteringstjenester til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret. Få andre i Norge kjenner så godt til utfordringene norsk næringsliv kjenner på i sitt møte med offentlig sektor, og hun har bidratt til økt digitalisering og store forenklinger for Brønnøysundregistrenes brukere. Det siste året har hun vært produkteier og forretningsarkitekt for tjenesten Digital selskapsetablering.

Dag Olav Norem
Daglig leder, Folio
Dag Olav Norem

Norem er med-gründer og daglig leder i Folio. Han har over tyve års erfaring med digital tjenesteutvikling, fra selskaper som FINN.no, Opera Software og Yahoo. Gjennom tjenesten Stiftemaskinen.no bistår Folio med etableringen av nesten 20% av alle nye aksjeselskap i Norge.

13:45
Fremtidens innkreving Nina Schanke Funnemark, Jan Christian Sandberg Program klokka 13:45. Fremtidens innkreving med Nina Schanke Funnemark, Jan Christian Sandberg

Fremtidens innkreving er en ambisiøs transformasjon av statlig innkreving og er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Programmet går over syv år og omfatter syv prosjekter. Ved Skattetaten m.fl.

Illustrasjon av dataarbeid på kontoret
Foto: Shutterstock

Medvirkende

Nina Schanke Funnemark
Skattedirektør, Skatteetaten
Nina Schanke Funnemark

Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Jan Christian Sandberg
Fagdirektør, Finansdepartementet
Jan Christian Sandberg

Sandberg er fagdirektør med ansvar for digitalisering og utvikling av 5 etater under Finansdepartementet. Han har fra tidligere mange års erfaring fra Skatteetaten og har også jobbet for IOTA - Intra-European Organisation of Tax Administrations.

14:00
Pause Program klokka 14:00. Pause med

Pausen varer i 30 minutter.

14:30
DigiUng – fra idé til virkelighet Emma C. Jensen Stenseth, Marcus Kvitflo Andersen, Lucas Storaunet, Hege Nilssen, Harald Hegerberg, Jan Arild Lyngstad, Ellen Margrethe Carlsen, Adélie Dorseuil Program klokka 14:30. DigiUng – fra idé til virkelighet med Emma C. Jensen Stenseth, Marcus Kvitflo Andersen, Lucas Storaunet, Hege Nilssen, Harald Hegerberg, Jan Arild Lyngstad, Ellen Margrethe Carlsen, Adélie Dorseuil

Gjennom åtte år med samarbeid, innovasjon og brukermedvirkning har DigiUng programmet bygget et tverrsektorielt digitalt økosystem hvor ungdommer lett kan finne frem til informasjon og hjelp fra det offentlige. Hva har DigiUng lært under denne reisen? DigiUng vant nylig Bedre stat prisen for sitt arbeid med samordning av digitale tjenester for ungdom 13 til 20 år. Kjernen i DigiUng økosystemet er ung.no med 90 000 besøk fra ungdommer hver dag. Over 70 virksomheter fra statlig, kommunal, frivillig, privat og forskningssektor er involvert i DigiUng-samarbeidet.

Medvirkende

Emma Stenseth
Departementsråd, Barne- og familiedepartementet
Emma C. Jensen Stenseth

Stenseth er departementsråd Barne- og familiedepartementet (BFD). Før det var hun ekspedisjonssjef i familie- og oppvekstavdelingen i BFD, der hun også har vært avdelingsdirektør i samme avdeling. Stenseth har tidligere bakgrunn som avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet og ellers lang erfaring fra statsforvaltningen. Stenseth er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

Marcus Andersen
Ungdomsrepresentant, DigiUng
Marcus Kvitflo Andersen

Marcus Kvitflo Andersen er fra Bodø og 21 år. Han er med i DigiUng fordi han har veldig tro på ung.no som et lavterskel tilbud for barn og unge. Han mener tilbudet kan forebygge at barn utvikler forskjellige problemer. Marcus er derfor med i DigiUng for å være med og styrke tilbudet.

 Lucas Storaunet
Medlem, DigiUngdomspanelet
Lucas Storaunet

Lucas Storaunet (14) er fra Drammen og medlem i DigiUngdomspanelet. Han er opptatt av at alle skal få den helsehjelpen de behøver, og for å oppnå det er gode digitale lavterskeltilbud viktig, mener Lucas.

Hege Nilssen
Direktør, Bufdir
Hege Nilssen

Nilssen er direktør for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Hun har tidligere jobbet som direktør for Utdanningsdirektoratet og har også erfaring fra Utdannings- og forskningsdepartementet som avdelingsdirektør.

Harald Hegerberg
Divisjonsdirektør, Bufdir
Harald Hegerberg

Hegerberg er divisjonsdirektør for strategi og utvikling i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Han har ansvaret for virksomhetsstrategi og digitalisering, utvikling av etatens fagsystemer og digitale innbyggertjenester. Han er prosjekteier for DigiBarnevern stat og leder programstyret for DigiUng.

Jan Arild Lyngstad
Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
Jan Arild Lyngstad

Lyngstad er divisjonsdirektør for digitalisering og helseregister i Helsedirektoratet. Han begynte i Helsedirektoratet i 2015, der han sitter i ledergruppen med ansvar for digitalisering av direktoratets tjenester og forvaltning og utvikling av registerområdet. Han har bakgrunn fra forskjellige lederstillinger i Telenor innen produktledelse, prosjekt og porteføljestyring og investeringsstyring. Lyngstad er utdannet sivilingeniør elektronikk fra NTNU, og har i tillegg masterprogram-utdannelse fra BI innen ledelse og strategisk markedsføring.

Ellen Margrethe Carlsen
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
Ellen Margrethe Carlsen

Carlsen er direktør ved avdeling for barne- og ungdomshelse ved Helsedirektoratet. Hun sitter i programstyret til DigiUng, og er prosjekteier av Livshendelsen Alvorlig sykt barn.

Adélie Dorseuil
Prosjektleder, Helsedirektoratet
Adélie Dorseuil

Dorseuil er prosjektleder i Helsedirektoratet (barne- og ungdomshelseavdelingen). Hun har jobbet med DigiUng siden 2014. Da var hun 21 år, ett år eldre enn målgruppen for programmet. Hun har tre mastergrader.

15:00
Kunstig intelligens i offentlig sektor - hvordan kan og bør vi bruke det? Morten Goodwin, Frode Danielsen, Mariann Hornnes, Roar Olsen, Jens Andresen Osberg Program klokka 15:00. Kunstig intelligens i offentlig sektor - hvordan kan og bør vi bruke det? med Morten Goodwin, Frode Danielsen, Mariann Hornnes, Roar Olsen, Jens Andresen Osberg

Kunstig intelligens (KI) har blitt et stadig viktigere verktøy i offentlig sektor, og spesielt bruken av store språkmodeller som ligger til grunn for eksempelvis ChatGPT, Google Bard og Microsoft Bing har fått stor oppmerksomhet. Disse kraftige språkmodellene gir offentlige virksomheter muligheten til å behandle massive mengder tekstdata og gi bedre tjenester til innbyggerne. Samtidig må vi være oppmerksomme på hvordan bør disse verktøyene brukes, og hvilke juridiske begrensninger og risikoer som må tas i betraktning.

I denne sesjonen utforsker vi hvordan den norske offentlige sektoren bruker store språkmodeller og hvordan det bør brukes i årene som kommer. Vi snakker om gevinster, men samtidig ulike etiske, juridiske og samfunnsmessige hensyn som vi må være oppmerksomme på for å sikre at store språkmodeller brukes på en ansvarlig måte for alle innbyggere.

Sesjonen vil bli innledet av professor Morten Goodwin som er en av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens. Deretter følger en panelsamtale med direktør Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse, direktør Frode Danielsen, Digdir, og direktør Roar Olsen, SIKT.

Sesjonen vil bli ledet av Jens Andresen Osberg. Han er seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet og sentral i direktoratets arbeid med kunstig intelligens. Jens er jurist og teknolog.

Illustrasjon som viser virtuelle bygninger
Foto. Shutterstock

Medvirkende

Morten Goodwin
Professor, Universitetet i Agder
Morten Goodwin

Goodwin er professor i kunstig intelligens ved UiA og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research. Han ble introdusert til kunstig intelligens da han på 2000-tallet tok en mastergrad i Agder. Han dro senere til Danmark for å spesialisere seg med en PhD innen kunstig intelligens, og er nå en aktiv forsker med mer en 110 fagvellevurderte bak seg. Han underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler med fokus å de enorme fremskritt både innen forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Høsten 2020 gav han ut boken "AI. Myten om maskinene".

Frode Danielsen
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Danielsen

Danielsen vart utnemnt til direktør i Digitaliseringsdirektoratet i mars 2023 etter å ha vore konstituert i stillinga sidan november 2022. Han var avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar i Digdir i perioden 2021-2022, har jobba med nasjonale fellesløysingar i 15 år, og har mellom anna hatt ei sentral rolle i å bygge opp eit sterkt og leveransedyktig forvaltningsmiljø for løysingane. Danielsen er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen.

Mariann Hornnes - direktør Direktoratet for e-helse
Ass. direktør, Helsedirektoratet
Mariann Hornnes

Hornnes har vært direktør for Direktoratet for e-helse siden juli 2021 og frem til sammenslåingen med Helsedirektoratet 01.01.24. Hun er nå ass. direktør i Helsedirektoratet. Hornnes har nærmere 30 års erfaring med ledelse og strategisk utvikling av IKT og andre virksomhetskritiske områder i bransjer som IKT og telekom, bil- og forsvarsindustrien, luftfart og helse. Hun har også hatt flere styreverv. Hornnes kjenner helsesektoren godt også fra tidligere stillinger som direktør for Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus HF og som administrerende direktør for Sykehuspartner HF. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate
Direktør, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Roar Olsen

Olsen har vært direktør i Sikt siden opprettelsen 1.1.2022. Han kom da fra stilling som direktør i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Olsen har tidligere vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Han var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Olsen er utdannet ved Krigsskolen og ved BI, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

Portrett av Jens Andresen Osberg
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Andresen Osberg

Osberg er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data. Han har erfaring som programvareutvikler og har skrevet en publikasjon om innsyn i automatiserte beslutninger etter personvernforordningen. Osberg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelorgrad i programmering og systemarkitektur fra Universitet i Oslo. Han har særlig kompetanse på områdene der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.

15:20
Utdeling av "Ildsjelprisen" Jens Nørve Program klokka 15:20. Utdeling av "Ildsjelprisen" med Jens Nørve

Den uhøytidelige Ildsjelprisen er en vandrepokal som overleveres fra en fagperson til en annen hvert år. Hvem blir årets ildsjel?

Medvirkende

Jens Nørve
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Nørve

Nørve er avdelingsdirektør i Digdir og har vært prosjektleder for Digitaliseringskonferansen gjennom en årrekke.

15:30
Vi feirer Altinn 20 år og Uu-tilsynet 10 år! Hallstein Husand, Erik Fossum, Cathrine Louise Finstad Program klokka 15:30. Vi feirer Altinn 20 år og Uu-tilsynet 10 år! med Hallstein Husand, Erik Fossum, Cathrine Louise Finstad

Vi markerer jubileum både for Altinn og Uu-tilsynet - med feiring og servering!

I forbindelse med markeringen av 10-årsdagen for Uu-tilsynet vår vi besøk av Cathrine Louise Finstad som skal fortelle hva hennes følgere på Instagram sier om sine hemmeligheter om digitalt utenforskap. Har du en hemmelighet...?

Bursdagskake med lys og vimpler
Foto. Shutterstock

Medvirkende

Hallstein Husand
Fagdirektør, Datatilsynet
Hallstein Husand

Husand er fagdirektør i Datatilsynet.

Erik Fossum
Tidligere direktør, Brønnøysundregistrene
Erik Fossum

Fossum er utdannet jurist, har jobbet som advokat og dommerfullmektig, og har en lang karriere bak seg i det offentlige. Han var direktør for Brønnøysundregistrene fra 1994. For sin innsats for oppbyggingen av Brønnøysundregistrene ble Fossum i 2012 utnevnt til St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse, og for sin innsats med å etablere og utvikle Altinn fikk han Rosings hederspris i 2016.

Cathrine Louise Finstad
Illustratør og foredragsholder, Norske hemmeligheter
Cathrine Louise Finstad

Finstad er illustratør og dama bak kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER. Siden 2009 har hun samlet anonyme betroelser fra hele landet og vist dem fram som illustrasjoner på nettet. Et utvalg innsendte hemmeligheter blir hver dag illustrert og publisert på norskehemmeligheter.no og på Instagramkontoen med over 115 000 følgere!

18:30
Aperitiff Program klokka 18:30. Aperitiff med

En forfriskning før festmiddagen starter.

19:00
Festmiddag med utdeling av Digitaliseringsprisen Program klokka 19:00. Festmiddag med utdeling av Digitaliseringsprisen med

Vi inviterer til festmiddag med underholdning og kåring av Digitaliseringsprisen 2023. Bli med på festen - og bli med på avstemmingen!

Juryleder Olav Skarsbø presenterer de tre finalistene til Digitaliseringsprisen. Bli med på Digitaliseringskonferansen og stem fram vinneren av årets pris!

Fra kl. 09.00 til kl. 13.00 gjennomfører vi tre parallelle sesjoner. Etter lunsj fortsetter vi i plenum. Med forbehold om endringer.

08:30
Utstillingsområdet åpner Program klokka 08:30. Utstillingsområdet åpner med

Velkommen til dag to på Digitaliinseringskonferansen. Besøk gjerne våre utstillere før konferanseprogrammet fortsetter.

09:00
Sesjon A: Digitalt utenforskap Malin Rygg, Kristine Dahl Steidel, Kari Sand, Kristoffer Lium, Heidrun Reisæter, Camilla Stolp, Live Nelvik Program klokka 09:00. Sesjon A: Digitalt utenforskap med Malin Rygg, Kristine Dahl Steidel, Kari Sand, Kristoffer Lium, Heidrun Reisæter, Camilla Stolp, Live Nelvik

Mind the gap: Hvordan digitalisere for å inkludere

Digitalt utenforskap er en stadig større utfordring i samfunnet vårt. Det får store konsekvenser for flere grupper i befolkningen, men hvordan kan vi digitalisere bedre for å inkludere? Dette spørsmålet tar vi opp med gjester fra privat og offentlig sektor, akademia og bransjen.

På slutten av sesjonen kan du følge inkluderingsrådet med moderator Live Nelvik som diskuterer dilemmaer rundt digital inkludering med gjester fra Nav, NRK, Norsk helsenett og Microsoft.

Denne sesjonen holdes i sal "Jernbanetorget A" og blir også strømmet.

Please, mind the gap

09.00 Hvorfor er digital inkludering så vanskelig? Moderator Live Nelvik ønsker velkommen.
09.05 Mange er digitalt utenfor, hvorfor det og hvordan tette gapet?
 • Ved tilsynsdirektør Malin Rygg
09.15 Likeverdige digitale tjenester
 • Ved Kari Sand, Sintef
10.00 Hvordan har NRK jobbet for å gjøre sine tjenester tilgjengelige?
 • Ved digital tilgjengelighetsekspert, Kristoffer Lium
10.20 Pause i 20 min.
Keep calm, we’re working on it
10.40 Hvordan jobber vi med digital inkludering – moderator Live Nelvik introduserer de neste gjestene.
10.45 Hva trenger Norge for å lykkes med digital inkludering og likeverd for alle?
 • Ved adm.dir. Kristine Dahl Steidel, Microsoft Norge
11.05 Case: Representasjon på Helsenorge
 • Ved produktutvikler Camilla Stolp, Norsk Helsenett
11.20 Digital inkludering – 10 råd fra Nav
 • Ved teknologidirektør Heidrun Reisæter, Nav
11.45 Pause i 20 min.
12.05 Inkluderingsrådet ledet av Live Nelvik med gjester fra NRK, Microsoft, Norsk helsenett og Nav
13.00 Slutt

Medvirkende

Malin Rygg
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Malin Rygg

Rygg er direktør for Tilsynet for universell utforming av ikt i Digdir – Uu-tilsynet. Tilsynet har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Tilsynet er ti år i 2023 og har som visjon et samfunn uten digitale barrierer. Rygg er jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer. Hun er også leder for Strategic Advisory Group on Accessibility (SAGA), som er en strategisk rådgivningsgruppe som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid på europeisk nivå.

Kristine Dahl Steidel
Administrerende direktør, Microsoft Norge
Kristine Dahl Steidel

Dahl Steidel har vært administrerende direktør i Microsoft Norge siden november 2021. Hun kom fra VMware hvor hun de siste 16 årene har hatt flere ledende stillinger, blant annet som landssjef i VMware Norge og regiondirektør for Norden og Baltikum, og senest som Vice President for VMwares digitale arbeidsflater i Europa, Midtøsten og Afrika. Dahl Steidel har tidligere jobbet for kjente teknologiselskaper som Cinet, Merkantildata (ATEA) og WM-data i Norge. Dahl Steidel har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, med hovedfag i organisasjonsendring med fokus på innovasjon. Hun er opptatt av å ha allsidige og mangfoldige team og er opptatt av de mange mulighetene teknologi gir for å sette fart inn i det grønne skiftet.

Kari Sand
Seniorforsker, Sintef
Kari Sand

Sand er seniorforsker ved Sintef og har tidligere erfaring og utdanning fra NTNU i Trondheim. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsforsker (anvendt språkvitenskap), og har særlig forskningsinteresse innenfor felt som digitale helse- og velferdstjenester, samhandling på mikro- og makronivå i helsevesenet, digitalt utenforskap og digitalt innenforskap.

Kristoffer Lium
Digital tilgjengelighetsekspert, NRK
Kristoffer Lium

Lium er digital tilgjengelighetsekspert i NRKs teknologidivisjon. Han er over middels glad i å omgi seg av digital teknologi som gir reell verdi. Ja, stort sett i hvert fall... Dette skyldes nok en sterk teknologiinteresse, men også fagkompetanse og tro på at dette er viktig på mange samfunnsområder. I tillegg mener han at digitalisering er en av de viktigste årsakene til at han som blind samfunnsdeltaker i liten grad kjenner på utenforskap. Til daglig jobber han i NRK som fagperson på universell utforming og tilgjengelighet, og har erfaring som konsulent. I tillegg har han jobbet med å lære blinde og svaksynte i å bruke smartteknologi, en verdifull erfaring for å bedre forstå bredden blant brukerne som NRK lager løsninger for.

Heidrun Reisæter
Teknologidirektør, NAV
Heidrun Reisæter

Reisæter begynte som teknologidirektør i NAV i januar i år. Hun har 20 års erfaring med forretningsutvikling, teknologi og produktutvikling fra mediebransjen - først i ulike Schibsted-selskaper og deretter i NRK hvor hun de siste fire år også hadde rollen som teknologidirektør. Heidrun er opptatt av teknologi som virkemiddel for å skape gode og inkluderende brukeropplevelser, og av å legge til rette for at virksomheter kan lykkes med å digitalisere sitt oppdrag gjennom tverrfaglig samarbeid i organisasjonen.

Camilla Stolp
Produktutvikler, Norsk helsenett
Camilla Stolp

Stolp er opptatt av å skape gode innbyggertjenester som gir verdi både til innbyggere og helsepersonell. Hun er en erfaren prosessleder, med kunnskap innen innovasjon og endringsledelse og jobber med behov for de ulike kundegruppene som utgangspunkt. Stolp har også mangeårig erfaring fra Oslo universitetssykehus der hun har jobbet som radiograf, helsefagrådgiver og som rådgiver knyttet til innovasjonsprosjekter.

Live Nelvik
Moderator, Fenomen tv film & scene AS
Live Nelvik

Nelvik er mest kjent som programleder fra radio og TV. Hun har bidratt i radioprogrammer som Drillpikene (NRK), P3morgen (NRK), og nå Lørdagsrådet (NRK), der sistnevnte også troner i toppen av Podtoppen.no, som en av Norges aller mest populære podkaster. På TV-skjermen har du sett henne i program-suksesser som "Dama til" (NRK), "Underholdningsavdelingen" (NRK), og "Lives oppdragelsesreise" (NRK).

09:00
Sesjon B: Helhetlig informasjon (workshop) Morten Græsby, Frank Sætrehaug Fardal, Margaret Sripo Sanner, Jonas Rusten Wang, Svein Aandahl, Torunn Tveit Gaasemyr, Anne Karete Nowers Hvidsten, Frode Alne Bolin, Astri Synnøve Verdal, Alexandra Kleinitz Schultz Program klokka 09:00. Sesjon B: Helhetlig informasjon (workshop) med Morten Græsby, Frank Sætrehaug Fardal, Margaret Sripo Sanner, Jonas Rusten Wang, Svein Aandahl, Torunn Tveit Gaasemyr, Anne Karete Nowers Hvidsten, Frode Alne Bolin, Astri Synnøve Verdal, Alexandra Kleinitz Schultz

Hva må til for å sikre helhetlig og konsistent informasjon til brukerne?

Både Digital Agenda og Digitaliseringsstrategien er opptatt av "En enklere hverdag for innbygger, frivillig sektor og næringsliv". Folk og virksomheter skal få den informasjonen de trenger og få løst oppgavene sine digitalt. Da må vi stille noen krav til hvordan vi bygger opp digitale tjenester og assistanse. Vi må gjøre det enklere for brukerne å finne det de trenger, forstå det de finner og få gjort det de skal.

Helhetlig informasjon og digital assistanse er områder hvor det er høy aktivitet i offentlig sektor. Digdir har sett at det er viktig å prioritere dette arbeidet gjennom arbeidet med livshendelsene og samarbeid med ulike aktører. Det er derfor satt i gang et arbeid for å se på hvilke premisser som bør gjelde på tvers. Flere virksomheter er i gang med og bygge informasjonssteder for sine målgrupper, for eksempel Helsedirektoratet og livshendelsen Alvorlig sykt barn.

Denne sesjonen holdes i salen "Central Park".

I dette sporet inviterer Digdir, sammen med Alvorlig sykt barn-prosjektet «Enklere tilgang til informasjon», til en workshop hvor vi setter tverrgående utfordringer på kartet.
 • Hvordan sikrer vi at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor får tydelig informasjon og gode tjenester som er enkle å bruke?
 • Hvordan sikrer vi sammenheng mellom et "mylder" av portaler og veiledere om offentlige tjenester?
 • Hvordan kan vi etablere nettsider med viktig informasjon raskt, samtidig som vi bygger for sammenhengende tjenester på sikt?
 • Kunstig intelligens og helhetlig informasjon – hva betyr det?
 • Hvor er det behov for felles føringer, standarder eller strategiske veivalg?

I workshopen tar vi opp konkrete utfordringer fra våre erfaringer, som utgangspunkt for diskusjon. Sesjonen varer til kl. 13.00 inkl. to pauser på 30 minutter hver.

Medvirkende

Morten Græsvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Morten Græsby

Græsby er virksomhetsarkitekt for felles nasjonalt økosystem for digital samhandling, og har også lang erfaring som løsningsarkitekt og løsningsansvarlig i Altinn.

Frank Fardal
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Frank Sætrehaug Fardal

Fardal brenner for at alle skal kunne bli digitale borgere og jobber med strategi og målbildet for Digdir sine fellesløsninger i det nasjonale økosystemet. Han er tidligere produktsjef for ID-porten, har lang erfaring fra offentlig sektor og en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo.

Margaret Sripo Sanner
Designer, Comte Bureau
Margaret Sripo Sanner

Sanner er designer i Comte Bureau siden 2015 og del av prosjektet "Enklere tilgang til informasjon". Hun har særlig erfaring med å jobbe med design i offentlig sektor innen temaer som helse, oppvekst og velferd, og har jobbet mye med familier og barn og unge som målgruppe.

Jonas Rusten Wang
Rådgiver, Agenda Kaupang
Jonas Rusten Wang

Wang er prosjektleder for Helsedirektoratet og prosjektet "Enklere tilgang til informasjon" som del av livshendelsen Alvorlig sykt barn. Han er rådgiver og gruppeleder i Agenda kaupang, med lang erfaring fra arbeid med endring og digitalisering i offentlig sektor, særlig innen helseområdet.

Svein Aandahl
Løsningsarkitekt, XLENT
Svein Aandahl

Aandahl er løsningsarkitekt i XLENT og del av Enklere tilgang til informasjon-prosjektet fra Norsk helsenett. Han har lang fartstid med digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, og har de siste årene gjort forskjellige prosjekter for både Helsenorge og spesialisthelsetjenesten.

Portrett Torunn Tveit Gaasemyr
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Torunn Tveit Gaasemyr

Gaasemyr er leveranseleder for arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester, og har i tillegg fartstid fra arbeid med brukerdrevet innovasjon gjennom Stimulab. Fra før har hun har flere års erfaring med prosjekt- og endringsledelse innen digital samhandling og informasjonsforvaltning.

Karete Hvidsten
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Anne Karete Nowers Hvidsten

Karete har jobbet med informasjonsforvaltning og datadeling i Digdir siden 2018. Hun er en del av Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data som jobber for å øke verdien av data og datadeling i norsk offentlig og privat sektor. Hennes bakgrunn er bibliotek- og informasjonsvitenskap og hun har erfaring fra både norsk og canadisk offentlig sektor.

Frode Alne Bolin
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Frode Alne Bolin

Bolin er seniorrådgiver i Digdir innen arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester. Han er også med i direktoratets arbeid med fremsyn, og i innovasjonsteamet innovation@digdir. Han har bakgrunn som journalist og bred erfaring i fasilitering av innovasjonsprosesser, bl.a. som innovasjonsrådgiver i Sarpsborg kommune.

Astri Verdal
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Astri Synnøve Verdal

Verdal har jobbet som virksomhetsarkitekt i Digdir siden mai 2021 med arbeidsområdene nasjonal arkitektur, felles økosystem og sammenhengende tjenester. Hun har lang erfaring som virksomhetsarkitekt fra flere offentlige virksomheter, og har arbeidet med arkitektur i over 10 år. Astri har sin bakgrunn fra systemutvikling.

Alexandra Schultz
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Alexandra Kleinitz Schultz

Schultz er jurist fra UiO med en bakgrunn fra Datatilsynet og helse-tech startupen SiFi Labs. Hun har jobbet i møtet mellom juss og teknologi med særlig fokus på kunstig intelligens.

09:00
Sesjon C: Bærekraft og digitalisering Jens Nørve, Jan Hjelle, Tom Rådahl, Knut K. Bjørgaas, Øyvind Tanum, Kristine Aasen, Elise Sæle Dahle, Geir Graff, Anne Romsaas, Yngvil Holt, Tove Sørensen, Helene Melby Brodersen, Tron Kallum, Tor Gausemel Kristensen, Ivar Berg, Hilde Nordbø, Sigbjørn Høgne, Jan Erik Gran, Pia Virmalainen Jøsendal, Ranveig Capjon, Helge Dahl-Jørgensen, Lars Peder Brekk, Mali Hole Skogen Program klokka 09:00. Sesjon C: Bærekraft og digitalisering med Jens Nørve, Jan Hjelle, Tom Rådahl, Knut K. Bjørgaas, Øyvind Tanum, Kristine Aasen, Elise Sæle Dahle, Geir Graff, Anne Romsaas, Yngvil Holt, Tove Sørensen, Helene Melby Brodersen, Tron Kallum, Tor Gausemel Kristensen, Ivar Berg, Hilde Nordbø, Sigbjørn Høgne, Jan Erik Gran, Pia Virmalainen Jøsendal, Ranveig Capjon, Helge Dahl-Jørgensen, Lars Peder Brekk, Mali Hole Skogen

Illustrasjon: En person holder en glasskule som jordkloden speiler seg i
Foto: Shutterstock

Bærekraftsarbeidet går for sakte – kan digitalisering og samhandling øke farten og effekten?

Det grønne skiftet krever omstilling, og digitalisering er en tydelig del av både løsnings- og utfordringsbildet. Hvordan kan vi lykkes og hvordan kan vi samarbeide best mulig for å sette fart på arbeidet? Hva gjøres for å nå bærekraftsmålene, og hvem har de gode eksemplene?

Denne sesjonen holdes i salen "Jernbanetorget C" og blir også strømmet.

09.00: Hva skjer’ a i staten?

Når vi målene for 2030, og hvordan kan innovasjon og digitalisering være drivere i det grønne skiftet? Ligger kommunen foran staten i arbeidet med klimabudsjett? Konkrete prosjekter og eksempler. Innlegg ved smartbysjef Øyvind Tanum, Trondheim kommune. Paneldiskusjoner.

 • Medvirkende Jan Hjelle, Tom Rådahl, Knut K. Bjørgaas, Øyvind Tanum. Ordstyrer; Kristine Aasen. Ytterligere omtale av medvirkende nedenfor.
Hvordan kan vi akselerere den sirkulære utnyttelsen av biologiske og tekniske ressurser?

Hvordan kan vi videreutvikle og bygge ny norsk industri, der vi sørger for en bedre utnyttelse av biologiske og tekniske ressurser på en trygg og effektiv måte, til en høyest mulig verdi og samtidig sikrer at verdifulle fraksjoner går tilbake til matsystemet og andre viktige kretsløp?

 • Ved Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler
10.10: Pause (25 min)
10.35: Hva skjer’ a i kommune-Norge?
Hvordan jobber kommunene med å følge opp bærekraftsmålene?

Hvorfor er det viktig å måle bærekraft på lokalt nivå? Vi ser på kommuner som sparer miljø og penger på grønne tiltak og hvordan digitalisering kan bidra til økt inkludering og bedre samfunnsutvikling.

 • Ved Geir Graff, Asker kommune og Anne Romsaas, KS.
Sånn sparer kommuner både miljøet og egne budsjetter i godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Eksempler fra Porsgrunn kommune og Indre Østfold kommune.

 • Ved Yngvil Holt og Tove Sørensen, Porsgrunn kommune, Helene Melbye Brodersen, EcoOnline og Tron Kallum, Indre Østfold kommune.
Bygge en ny bydel i Bodø

En titt på Bodøs Cityloops-prosjekt, et kjempestort EU-prosjekt knyttet til sirkulærøkonomi og gjenbruk i bygging av ny bydel.

 • Ved Tor Gausemel Kristensen, Bodø Kommune
Oppsummering
 • Ved Ivar Berg, Utdanningsdirektoratet og Anne Romsaas, KS.
11.30: Pause i 25 min.
11.55: Hvordan sikre at bærekraftsdata blir et konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv?

En fersk rapport fra Norad tyder på at verden er svært langt unna å nå bærekraftsmålene innen 2030. Norge vil ha et konkurransedyktig næringsliv som tilpasser seg det grønne skiftet. Innlegg og paneldiskusjon.

Verdien av oljedata i det grønne skiftet

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av dataene Oljedirektoratet har samlet inn, forvaltet og delt i 50 år? Og hvordan kan disse dataene og metodene akselerere det grønne skiftet?

 • Ved Hilde Nordbø, Oljedirektoratet
Setter energikrisen fart på datadelingen?

Alle som har strøm kan logge seg på Elhub.no og følge sitt strømforbruk, fra time til time. Du som bruker strøm kan også velge å dele dine data med andre, av mange ulike grunner. Med dette følger ansvar, risiko men også store muligheter for betydelige bidrag i det grønne skiftet og løsninger på flaskehalser i energimarkedet.

 • Ved Sigbjørn Høgne, Elhub og Jan Erik Gran, Gurusoft
Hvordan et 100 år gammelt smelteverk bruker teknologi og data for å være relevant i dagens samfunn

Boliden i Odda har produsert sink i 100 år med god tilgang til vannkraft, isfrie havner og nærhet til markedet. For å bli enda bedre vil Boliden bruke data på en systematisk måte og kombinere data på måter som ikke er gjort før. Produksjonsprosesser må optimaliseres, og lederne må lære nytt om lederskap i en 4.0-verden. De må se muligheter, men også hvilke konsekvenser det å bli mer datadreven betyr.

 • Ved Pia Virmalainen Jøsendal, Bouvet og Ranveig Capjon, Boliden
Viktigheten av bærekraftsdata
 • Ved Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway
Paneldiskusjon
 • Medvirkende: Moderator Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene, Mali Hole Skogen, IKT Norge, Anne Romsaas, KS med flere.

Medvirkende

Jens Nørve
Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Jens Nørve

Nørve er avdelingsdirektør i Digdir og har vært prosjektleder for Digitaliseringskonferansen gjennom en årrekke.

Jan Hjelle
Ekspedisjonssjef, Kommunal- og distriktsdepartementet
Jan Hjelle

Hjelle er ekspedisjonssjef i Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Tom Rådahl
Departementsråd, Klima- og miljødepartementet
Tom Rådahl

Rådahl har i tillegg til Klima- og miljødepartementet hatt sentrale stillinger i Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Arbeidsdepartementet. Rådahl er utdannet cand.polit., og har i tillegg hovedfagseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Knut K. Bjørgaas
Direktør Landdivisjonen, Kartverket
Knut K. Bjørgaas

Bjørgaas er direktør for Landdivisjonen i Kartverket. Han har tidlegare vore avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet med ansvar for informasjonssikkerheit, handlingsplanen for regjeringa sin digitaliseringsstrategi, deling og bruk av data samt nasjonale og internasjonale samarbeid. Han har og vore leiar for strategi og forretningsutvikling i Storebrand Livsforsikring, og hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse og i den nordiske IT-eininga til Telenor. Bjørgaas er utdanna sivilingeniør i elektronikk og datateknikk frå NTNU (tidlegare NTH) i Trondheim.

Øyvind Tanum
Smartbysjef, Trondheim kommune
Øyvind Tanum

Tanum er smartbysjef i Trondheim kommune. Han har bakgrunn fra finans og har ledet Bærekraftssenteret i Trondheim som et ledd i arbeidet med å integrere FNs bærekraftsmål i norske kommuner.

Kristine Aasen
Kommunikasjonsdirektør, Brønnøysundregistrene
Kristine Aasen

Aasen er kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregistrene. Hun har i en årrekke jobbet med digitalisering i ulike roller hos IBM, Brønnøysundregistrene og i Digitaliseringsdirektoratet. Aasen er utdannet ved BI Norwegian Business School- Master of Sicence in Marketing and Management.

Elise Sæle Dahle
Prosjektutvikler, Land møter hav
Elise Sæle Dahle

Dahle er prosjektutvikler for "Land møter hav", NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea & Biotech North.

Geir Graff
Innovasjonsstrateg, Asker kommune
Geir Graff

Graff er innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune. Han koordinerte programmet «Nye Asker» der tre kommuner skulle bli til én ny kommune bygget på FNs bærekraftsmål. Graff leder også et KS-prosjekt for å etablere en taksonomi for måleindikatorer for bærekraft, som det jobbes med å spre globalt.

Anne Romsaas
Fagsjef, KS
Anne Romsaas

Romsaas er fagsjef i KS, i området Forskning, innovasjon og digitalisering. Hun koordinerer KS’ arbeid med FNs bærekraftsmål, etterspørselsdrevet innovasjon og smartbyutvikling.

Yngvil Holt
Rådgiver for miljø og byutvikling, Porsgrunn kommune​
Yngvil Holt

Holt er rådgiver for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune. Hun har tidligere jobbet som miljøgeolog i Multiconsult og jobbet på store opprydningsprosjekter i Norge. Hun jobber i dag i kommunen med klima og energi.

Tove Sørensen
HR-rådgiver, Porsgrunn kommune
Tove Sørensen

Sørensen arbeider som HR-rådgiver i Porsgrunn kommune og har bakgrunn som Yrkeshygieniker med Bachelor i Helse og miljøvern. Hun har jobbet med HMS i Porsgrunn kommune i 15 år, og har jobbet med EcoOnlines digitale stoffkartotek i kommunen siden 2012.

Helene Melby Brodersen
Head of ESG & Sustainability, EcoOnline
Helene Melby Brodersen

Brodersen er bærekraftsansvarlig hos EcoOnline Global, hvor hun har jobbet i 13 år. Med over 20 års erfaring innen PR, kommunikasjon, og en grad fra BI innen bærekraft, har hun som mål å skape tryggere, sunnere og mer bærekraftige arbeidsplasser gjennom samarbeid og teknologi.

Tron Kallum
Kst. kommunedirektør, Indre Østfold kommune
Tron Kallum

Kallum er kommunaldirektør for Innovasjon og kommunikasjon i Indre Østfold kommune. For tiden er han konstituert kommunedirektør. Kallum har bred erfaring fra offentlig forvaltning både innenfor stat og kommune. På IKT-området har han erfaring både som programmerer, programleder av omfattende og komplekse systemløsninger, digitalisering av innbyggertjenester samt deltatt i ulike nasjonale IKT-fora. Kallum er i dag en del av ledergruppen til Indre Østfold kommune hvor han er ansvarlig for IKT-området, informasjonssikkerhet, arkiv, kommunikasjon med innbyggere og media samt de fem innbyggertorgene og bibliotekene som er etablert i kommunen.

Tor Gausemel Kristensen
Prosjektleder, Bodø kommune
Tor Gausemel Kristensen

Kristensen er prosjektleder for det EU-finansierte forskningsprosjektet CityLoops i Bodø kommune. Med bakgrunn i en mastergrad fra NTNU i tillegg flere fag innen IT, forskning og stordatabehandling har han i 10 år jobbet med å behandle store mengder kompliserte data i flere bransjer, men jobber nå med å bruke og utvikle teknologi med bærekraftsformål. Han vil demonstrere hvordan man kan bruke en digital 3D-tvilling av en by for å skaffe innsikt om om blant annet miljømessige og sosiale forhold – og hvordan man kan gjøre databaserte beslutninger av visuell innsikt.

Ivar Berg
Seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Ivar Berg

Berg er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Han har tidligere jobbet for Bouvet, Google, Asker kommune og Microsoft og har lang erfaring fra arbeid med teknologi på utdanningsfeltet.

Hilde Nordbø
Underdirektør dataforvaltning, Oljedirektoratet
Hilde Nordbø

Nordbø er underdirektør dataforvaltning i Oljedirektoratet. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi. Nordbø har 15 års erfaring fra Equinor, hennes forrige stilling var daglig leder i Efab.

Sigbjørn Høgne
Adm. direktør, Elhub
Sigbjørn Høgne

Høgne ble administerende direktør i Elhub som håndterer måledata i det norske kraftmarkedet. Han kom fra stillingen som Direktør Analytics i Atea, og før det ledet han Sherpa Consulting i ti år. Høgne er Cand Mag i statsvitenskap fra UiO og har IT-utdanning fra Den Polytekniske Høgskolen.

Jan Erik Gran
Salgssjef, Gurusoft
Jan Erik Gran

Gran er salgssjef i Gurusoft AS. Han har tidligere jobbet i selskaper som Comtech AS, Telia Norge og Panoramagruppen. Gran er utdannet ved Norges Handelshøyskole.

Pia Virmalainen Jøsendal
Avdelingsleder rådgivning og arkitektur, Bouvet
Pia Virmalainen Jøsendal

Jøsendal er avdelingsleder i Bouvet Norge AS.

Ranveig Capjon
Manager Organizational Readiness, Boliden
Ranveig Capjon

Capjon er Manager Organizational Readiness i Boliden Odda AS.

Helge Dagl-Jørgensen, portrett
Leder industri og bærekraft, Digital Norway
Helge Dahl-Jørgensen

Dahl-Jørgensen har lang erfaring fra arbeid med rådgivning, strategi og ledelse innen finans og industri. Han har en Msc i industriell økonomi og teknologiledelse fra (NTNU).

Lars Peder Brekk
Direktør, Brønnøysundregistrene
Lars Peder Brekk

Brekk har vært leder av Brønnøysundregistrene siden 2014. Han har politisk bakgrunn som ordfører, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Nord-Trøndelag og landbruks- og matminister. Han har bred erfaring fra lederstillinger i fiskeri og havbruk, bank og finans og offentlig verv. Brekk er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Mali Hole Skogen
Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge
Mali Hole Skogen

Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge og er også ansvarlig for samarbeidsarenaen GoForIT. Hun har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn. Hole Skogen har master i økologi med fordypning i matematikk og statistikk.

13:00
Lunsj Program klokka 13:00. Lunsj med

Lunsjen varer 1 time.

14:00
EU setter standarden Camilla Ongre Program klokka 14:00. EU setter standarden med Camilla Ongre

Teknologien forandrer livene våre, og EU ønsker at den digitale transformasjonen skal gjøre livet lettere for alle innbyggerne og bidra til å nå EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050. Hva kan vi lære av EUs satsing på digitalisering og hvilke fordeler kan vi oppnå med å samarbeide tettere med EU?

Flaggborg utenfor EU-hovedkvarteret

Medvirkende

Camilla Ongre
IKT-råd, Norges delegasjon til EU
Camilla Ongre

Ongre er IKT-råd ved Norges delegasjon til EU, der hun har jobbet i flere perioder. Hun har også erfaring fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Finansdepartementet. Ongre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

14:15
Den digitale lommeboken Tor Alvik, Håkon Røstad, Anders Lande Program klokka 14:15. Den digitale lommeboken med Tor Alvik, Håkon Røstad, Anders Lande

Norske fagmiljøer på elektronisk ID er tett på prosessene i arbeidet med EUs Digital Wallet.

NOBID-konsortiet som ledes av Digdir er valgt ut til å gjennomføre en storskalapilot av EUs kommende digitale lommebok. Lommeboken skal være en app som skal gjøre det mulig å identifisere seg, lagre og dele digitale bevis på tvers av landegrensene. Førerkort, helseattest, vitnemål eller pass – dette er eksempler på digitale bevis som kan legges inn i lommebok-appen. Med løsninger for elektronisk signatur som bygges inn i appen, skal innbyggere få mulighet til å gjennomføre digitale tjenester på tvers av Europa – alt i en og samme app.

Pilotprosjektet skal ha fokus på digitale betalinger, et av kjerneområdene som EU-Kommisjonen har valgt for den digitale lommeboken. Prosjektet har sikret opp mot 100 millioner norske kroner gjennom EUs finansieringsprogram for digitalisering, DIGITAL Europa.

illustrasjon av digital lommebok
På Digitaliseringskonferansen kan du lære mer om storskalapiloten av Europas nye digitale lommebok.
Illustrasjon: Shutterstock

Medvirkende

Tor Alvik
Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Tor Alvik

Alvik er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Han har siden 2005 vært involvert i utviklingen av eID løsninger for offentlig sektor. I dag er hans ansvarsområde knytt opp mot digital strategi, samordning og identitetsforvaltning. Alvik er involvert i internasjonalt samarbeid om eID i Norden og Eu. Han deltar i Eus arbeid med eidas 2.0 og for tiden koordinerer en av fire storskalapiloter for innføringen av «European Digital Identity Wallet» (digital lommebok).

Håkon Røstad
Virksomhetsarkitekt, NAV
Håkon Røstad

Røstad har ledet NAVs arbeid med virksomhetsarkitektur i åtte år, hvor han har jobbet med strategi, planlegging, produktorganisering og digitalisering. Før NAV har han etablert netthandelsvirksomheter, vært konsulent, og jobbet i shipping. Han er sivilingeniør fra NTH med høyere avdeling finans fra NHH.

Anders Lande
Leder politikk og samfunn, BankID BankAxept AS
Anders Lande

Lande leder det næringspolitiske arbeidet og styrker dialogen med myndigheter og viktige interessenter for BankID BankAxept AS. Han har tidligere jobbet som næringspolitisk rådgiver for ledelsen i DNB Bank ASA, og før han ble ansatt i DNB jobbet Lande i forskjellige stillinger i Finansdepartementet, senest som underdirektør. Lande har en mastergrad i kommunikasjonsledelse fra University of Technology i Sydney og masterprogram i PR og strategisk kommunikasjon fra BI.

14:30
Inspirasjonsforedrag med Harald Eia Harald Eia Program klokka 14:30. Inspirasjonsforedrag med Harald Eia med Harald Eia

Harald Eia
Harald Eia avrunder årets Digitaliseringskonferanse med sitt skråblikk på norsk forvaltning og samfunn.
Foto: Torgeir Ferdinand Nygård

Digitaliseringskonferansen skal ikke bare være et sted for informasjon og diskusjon – vi ønsker også å gi deltakerne inspirasjon! I år slipper vi Harald Eia på scenen med sitt skråblikk. Han er opptatt av tillit som «kapital» og forutsetning for den sterke norske velferdsstaten som er bygd opp gjennom flere tiår.

Medvirkende

Harald Eia
Sosiolog, komiker og programleder,
Harald Eia

Eia er sosiolog, komiker, radio- og tv-programleder og en hyppig benyttet konferansier. Han har filosofi mellomfag, matematikk og data grunnfag og bruker både sin akademiske kompetanse og sine erfaringer fra media- og underholdningsscenen til å belyse problemstillinger på nye og tankevekkende måter.

15:00
Takk for denne gang Program klokka 15:00. Takk for denne gang med

Oppsummering av årets konferanse. Vi fortsetter diskusjonen på Arendalsuka?