Hopp til hovedinnhold

Eksempel på avtalemal

Her følger et eksempel på en avtalemal fra UDI om elektronisk utveksling av opplysninger. Denne kan være til inspirasjon for andre.

Bilag 1 Opplysningstyper

Bilag 2 Hjemmelsgrunnlag og formål

Bilag 3 Grensesnitt for AAAs tjeneste mot xxx

Bilag 4 Tilgjengelighet for AAAs tjeneste mot xxx

Bilag 5 Feilretting og endring

Bilag 6 Kontaktpersoner

Bilag 7 Endringslogg