Veileder for roller og ansvar Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data

Denne veilederen skal hjelpe deg med deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

Digdir Illustrasjon –To personer setter sammen en sirkel og en firkant - rød (svg)