Denne veilederen skal hjelpe deg med deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

Veileder for roller og ansvar Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data

Denne veilederen skal hjelpe deg med deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.