Hopp til hovedinnhold
27. august 2021
2 minutter å lese

Sammen for en enklere digital hverdag, er Digitaliseringsdirektoratets visjon. Det første ordet er ikke tilfeldig. Sammen med offentlige virksomheter, privat næringsliv og frivillig sektor skal vi realisere regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi, skape en enklere digital hverdag og bidra til at det offentlige bruker ressursene mer effektivt.

For at vi skal lykkes sammen, samarbeider vi med KS og flere andre offentlige virksomheter for å utvikle fellesløsninger og verktøy som skal bidra til raskere og mer brukervennlig digitalisering. Skal vi lykkes, sammen, må du som jobber med digitalisering gjerne spørre oss og andre om råd, verktøy eller løsninger som kan understøtte deg i digitaliseringsarbeidet.

De kloke lærer av sine feil, geniene lærer av andres, sies det. Vår oppfordring er derfor: Spør oss, bruk oss, utfordre oss!

Start byggingen av huset riktig

Akkurat som det finnes byggetekniske standarder ved bygging av hus, finnes det standarder og prinsipper når du skal bygge digitale løsninger. På digdir.no finner du for eksempel overordnede arkitekturprinsipper og oversikt over IT-standarder som er obligatoriske eller anbefalte for offentlig sektor. Du finner også veiledning som hjelper deg å bruke dem til å lage et godt reisverk for løsningen din.

Del med andre, lån fra andre

For å realisere digitaliseringsstrategien er vi avhengige av mye data fra både offentlige og private virksomheter. Vi må rett og slett dele mer data for å bygge Norge.

Et godt sted å starte kan være Felles datakatalog. Der finner du et stort, gratis lager med data fra mange flinke aktører i hele offentlig sektor, som Digdir formidler.

Men en god idé om hvordan dataene kan brukes til å bygge nye, smarte og nyttige tjenester er ikke alltid nok. Du må også kjenne deg trygg på at bruken av dataene er i tråd med lover og regler. Tar du kontakt med Nasjonalt ressurssenter for deling av data, kan de hjelpe deg å navigere i komplekse regelverk, og de tilbyr veiledere som gjør det lettere å komme i mål.

Digdir tilbyr også andre veiledere som Orden i eget hus. Den hjelper deg å gjøre egne data klare for deling. Veilederen Roller og ansvar ved deling av data hjelper deg å dele taushetsbelagte data på en trygg måte.

Gjenbruk byggeklosser når du kan

Gjenbruk er smart når du skal digitalisere. Å bygge smarte tjenester helt fra bunnen av er verken økonomisk eller den raskeste veien til målet når det allerede finnes digitale byggeklosser du kan bruke. Spar tid og penger ved å sjekke vår oversikt over nasjonale fellesløsninger, eller få hjelp til å finne en nasjonal fellesløsning for din tjeneste.

Et stort antall ferdige byggeklosser, som for eksempel løsninger for autentisering, samtykke, tjenesteutvikling og e-formidling leveres av Digdir. Den nye, skybaserte Altinn 3-plattformen kan brukes til å bygge komplette applikasjoner, ikke bare tradisjonelle skjema. Klar til bruk for alle som har en god idé!

Andre viktige klosser, som Enhetsregisteret, Folkeregisteret og kommunenes tjenesteplattform FIKS leveres av andre.

Gjør det trygt og riktig for alle

Digitale løsninger skal gi en god brukeropplevelse for alle. Innebygd personvern og god informasjonssikkerhet er en forutsetning for vellykket digitalisering. Veilederen for helhetlig styring og kontroll av informasjonssikkerhet er laget sammen med NSM og DFØ, og hjelper deg å gjøre informasjonssikkerhet til en integrert del av virksomhetsstyringen.

Like viktig er det at offentlige tjenester skal ta utgangspunkt i brukernes behov og perspektiver, med mål om å kunne brukes av alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. Tilsynet for universell utforming av ikt tilbyr råd og veiledning for hvordan dine nettsider og apper utformes i tråd med regelverket.

Spør oss, bruk oss, utfordre oss!

Skal du gjennomføre et prosjekt, kan det være lurt å be erfarne ledere om råd og tilbakemeldinger på prosjektet ditt.

Alle tjenestene og eksemplene får ikke plass i en kort tekst som dette. Min oppfordring er: Bruk oss og nettsidene våre, og se om du finner det du trenger. Hvis ikke oppfordrer jeg deg til å spørre oss – kanskje kan vi likevel tipse deg om ressurser, samarbeidspartnere eller relevante «byggeklosser».

Har du en god idé til et verktøy eller en løsning som ikke finnes, lover vi å vurdere om det er noe vi eller noen av våre samarbeidspartnere kan bidra med. Sammen kan vi løse felles utfordringer.

(En kortere utgave av dette innlegget ble publisert i Computerworld 26. august 2021)

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Sutorius var direktør i Difi og Digitaliseringsdirektoratet i perioden 2016-2022. Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Kommentarer (6)

S

Sondre Bjelle

23. juni 2022

Hei

Eg jobbar med IKT-sikkerheit i Vestland fylkeskommune og ønskjer gjerne å diksutere metode for ROS-analysar med dykk. Vi har eit forslag til metode, men ønskjer gjerne at nokon frå Digidir kan vere med å diskutere fordeler og ulemper med framgangsmåten vår.

C

Cathrine

11. august 2022

Er det planer om et felles designsystem for offentlige tjenester i Norge, slik som de har i f.eks UK og Danmark?

R

Reidun Milde, fung. seksjonsleder - brukeropplevelse

29. august 2022

Ja, felles nasjonalt designsystem er absolutt på agendaen. I årets tildelingsbrevet til Digdir fra departementet vårt, KDD, heter det:

"Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å utvikle brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester. Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplevelse ved bruk av offentlige digitale tjenester, slik at disse er mer gjenkjennbare og lettere å bruke. "

Vi oppfatter dette til å gjelde både grafisk design, innholdsdesign/tone/klarspråk og brukeropplevelsen i bred forstand. Vi har rekruttert dyktige designere og klarspråkfolk de siste månedene og er i full gang med dette arbeidet. Her vil vi definitivt se på mulighetene for å bygge et felles nasjonalt designsystem.

Dette er også en tilrådning fra topplederorganet Skate - og vi vet at også Brønnøysundregistrene, NAV, Skatteetaten og flere andre etater er opptatt av dette.

R

Ragnhild

29. september 2022

Hei, det vises til regjeringens digitaliseringsstrategi, men strategien ble utarbeidet av forrige regjering. Stiller nåværende regjeringen seg fullstendig bak strategien?

Som svar på av Ragnhild (ikke bekreftet)

S

Steffen Sutorius

03. oktober 2022

Hei, det stemmer at det var Solberg-regjeringen som lanserte Digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» i 2019, og den definerer målsettingene og innsatsområdene fram mot 2025. Strategien er fortsatt en del av IKT-politikken til Støre-regjeringen, slik det framgår på nettstedet regjeringen.no (https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/id1…)