Veileder for roller og ansvar

Fordeling av roller og ansvar når dere skal dele data

Denne veilederen skal hjelpe deg med deling av taushetsbelagte opplysninger innad i offentlig sektor og mellom offentlige og private virksomheter.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data sin illustrasjon