Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Skate
Tid:
onsdag 03. mai kl. 12:00–torsdag 04. mai kl. 12:30, 2023
Sted:
Avklares senere

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distrikts ministeren. Skate er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter. Medlemmene oppnevnes av Kommunal- og distriksdepartementet.

Det er ingen påmelding til dette møtet. Det er kun for de oppnevnte Skate-direktørene.

Skate skal medvirke til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk. Det innebærer at Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter.

Skate skal legge til grunn at brukerperspektivet står i sentrum for offentlig digitalisering. Skate skal i så måte ha et helhetlig perspektiv, som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag.

Skates nettsider kan man lese mer om Skate, herunder hvem som er medlemmer, Skates mandat og referat med sakspapir, uttalelser m.m.