Hopp til hovudinnhald

Rikets digital tilstand, tema for 2022 Tema: Tillit

Tillit i befolkninga er ein føresetnad for ei velfungerende offentleg forvaltning. Det offentlege tenestetilbodet blir digitalisert i større grad, og som i samfunnet elles tar òg offentleg sektor i bruk nyare teknologi. I tida som kjem vil vi sjå meir automatisert sakshandsaming og bruk av kunstig intelligens. Vi ser nærare på tilliten i befolkninga generelt og til det digitale offentlege tenestetilbodet, og spør – har vi tillit nok til framtida sine digitale offentlege tenester?

Tillit i befolkninga er ein føresetnad for ei velfungerende offentleg forvaltning. Det offentlege tenestetilbodet blir digitalisert i større grad, og som i samfunnet elles tar òg offentleg sektor i bruk nyare teknologi. I tida som kjem vil vi sjå meir automatisert sakshandsaming og bruk av kunstig intelligens. Vi ser nærare på tilliten i befolkninga generelt og til det digitale offentlege tenestetilbodet, og spør – har vi tillit nok til framtida sine digitale offentlege tenester?