Hopp til hovedinnhold

Kompetanseutvikling for bedre prosjektorganisasjon

Å bygge opp og opprettholde god kompetanse hos medarbeidere og ledere krever en målrettet tilnærming til kompetanseutvikling. På denne siden kan du lese mer om hvordan dere kan få det til.

I arbeidet med å bygge opp en robust og effektiv prosjektorganisasjon er det viktig at dere hele tiden jobber målrettet med å sørge for kritisk kompetanse. De mest prosjektmodne virksomhetene jobber med karriereveier for eksempelvis prosjektledere, og dette skjer ofte i et samarbeide med porteføljekontor, prosjektkontor og HR.

Kompetanseutviklingstilbud

Nedenfor finner du eksempler på typiske kompetanseutviklingstilbud. Virksomhetens kompetanseutvikling kan skaleres opp og ned, alt etter størrelsen på organisasjonen og dens aktuelle behov.

Læringsmål

Å introdusere og trene medarbeidere i grunnleggende prosjektmetode og begreper, roller og ansvar. Dette ruster den enkelte medarbeider til å delta i et prosjekt.

Målgruppe

Alle potensielle prosjektdeltagere, typisk nyansatte uten erfaring.

Hvordan

Intern utdanning med erfarne prosjektledere som undervisere, eller virksomhetens prosjektkontor, f.eks. supplert med e-læring «Finn veien» - basert på Prosjektveiviseren

Læringsmål

Å introdusere og trene ledelsen i roller, ansvar og prosesser

Målgruppe

Alle potensielle deltakere i prosjektstyrer, prosjektstyreledere (prosjekteiere), seniorbrukere og seniorleverandører.

Hvordan

Intern utdanning, men i en oppstart noen ganger med ekstern bistand. Kan også suppleres med e-læring «Finn veien» - basert på Prosjektveiviseren. Kan med fordel gjennomføres ved oppstart/etablering av et prosjektstyre.

Læringsmål

Beherske prosjektledelse og prosjektstyring

Målgruppe

Nye og mer erfarne prosjektledere

Hvordan

Innkjøpt utdanning, gjerne i grupper hos virksomheten, eller i samarbeid med kursleverandører. Etter- og videreutdanning innen prosjektledelse kan tas på fagskoler, universiteter og høgskoler. Vær også oppmerksom på tilgjengelige kurs i prosjektstyring basert på Prosjektveiviseren.

Den erfarne prosjektleder, eller medarbeider med særlig talent, vil kanskje over tid ha bruk for mer spesialisert kompetanseutvikling innenfor egne utviklingspunkter eksemplevis dypdykk i endringsledelse, coaching, forhandling, budsjettering i prosjekter, planlegging, SCRUM-metodikk og lignende.

Sertifisering

Som virksomhet kan dere overveie om noen av prosjektlederne bør får sertifisering. De vanligste sertifiseringene innen prosjektledelse er:

IPMA - International Project Management Association

  • Sertifisering på nivå A, B, C, D.
  • Kartlegger både formalkompetanse og praktisk erfaring som prosjektleder.
  • Gir prosjektlederen god selvinnsikt i hvor han/hun står i sin kompetanseutvikling, og er derfor godt egnet som en referanse for videre kompetanseutvikling.

PRINCE2 - Axelos

  • Er bygget rundt 7 prinsipper, 7 temaer og 7 prosesser.
  • Beskriver struktur og innhold i nødvendig styringsdokumentasjon for et prosjekt.
  • Har sin styrke innen overordnet prosjektstyring knyttet til faseoverganger, etc.

PMIs PMBOK - Project Management Institute

  • Er bygget opp rundt 47 prosesser fordelt på 5 prosessgrupper og 10 kompetanseområder.
  • Viser en logisk informasjonsflyt mellom prosessene.
  • Har sin styrke innen praktiske prosjektstyringsteknikker for planlegging og oppfølging av prosjekter.

Som det fremgår ovenfor er de tre sertifiseringsformene ganske ulike i vinkling og innhold. Kombinasjonen av disse tre vil imidlertid gi en meget bred og god kompetanseutvikling. IPMA som ramme for kompetanseplanlegging og Prince2 og PMI som kunnskapskilder innenfor hver sine fokusområder innen metodikk for prosjektstyring.

Tips: Norske akkrediterte kursleverandører kan finnes på nettsidene til AXELOS.

Læringsmål

Utvikle kompetanse på porteføljestyring

Målgruppe

Porteføljeansvarlige og ledergruppe

Hvordan

Innkjøpt utdanning, også sertifisering.

Leverandører:

Læringsmål

Utvikle kompetanse på programstyring

Målgruppe

Programledere og ledergruppe

Hvordan

Innkjøpt utdanning, også sertifisering.

Leverandører:

Ta e-læringskurset: «Finn veien» - basert på Prosjektveiviseren