Webinar om samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser (Digitalt møte)

Tid
Tirsdag 26. mai kl. 10:00–11:00
Påmeldingsfrist
Mandag 25. mai kl. 12:00
Kontaktperson
Miriam Odden, Telefon: 93 68 24 37

Hvordan kan du som offentlig innkjøpere gjennomføre kontraktsoppfølging av etiske kontraktsvilkår? Magne Paulsrud fra Etisk Handel Norge og Siri Engesæth fra Factlines om forskjellige måter kontraktsoppfølging kan gjennomføres.

Relevante lenker 

-Anbefalte kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden:
(https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/kontraktsvilkar-ivaretakelse-av-grunnleggende-menneskerettigheter-i-leverandorkjeden)

-Høyrisikolisten med produktkategorier der systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter er dokumentert:
(https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/laer-om-hoyrisikoprodukter)

-Generell informasjon om offentlige anskaffelser og menneskerettigheter finner du her: (https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar)