Nettverk for digitale anskaffelser: Digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging

Tid
Tirsdag 28. januar kl. 10:00–15:30
Sted
Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist
Søndag, 26.januar, 23:59
Kontaktperson
Hege Strandhagen, Telefon: 91 24 48 58

Difi inviterer til ny samling i nettverk for digitale anskaffelser. 

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra de som deltok på samling 1, og det kom klart frem at det er ønsker og behov for at vi går mer i dybden på bl.a. temaene KGV og KAV. Disse ønskene vil vi reflektere i programmet for samling 2. Erfaringsutveksling i grupper vil være en viktig del av programmet også i dette nettverksmøtet.

Nettverk for digitale anskaffelser er en åpen arena for erfaringsdeling mellom offentlige innkjøpere som ønsker å lykkes med digitalisering av offentlige anskaffelser. Les mer om nettverket og tidligere samlinger på nettverkets sider på anskaffelser.no.

Program

09.30-10.00
Kaffe og registrering
10.00-11.45Hvordan legge til rette for en god prosess i behovsfasen? v/Ingrid Kolderup, Digitaliseringsdirektoratet

Gode dataanalyser gir grunnlag for gode prioriteringer. v/Frank Willy Bødal, Ignite Procurement

Diskusjon
11.45-12.30Lunsj 
12.30-15.20Erfaringer med å jobbe mot en heldigital anskaffelsesprosess. v/Therese Sanne, Kystverket

Diskusjon

Dialog med systemleverandørene av KGV - muligheter, spørsmål og erfaringsutvikling

Diskusjon
15.20-15.30Oppsummering og avslutning


Det vil bli lagt til pauser underveis i programmet.

Målgruppe
Programmet er tilpasset offentlige innkjøpere og innkjøpsledere. Du trenger ikke å ha vært med på tidligere samlinger for å delta. 

Kontaktperson: Hege Strandhagen, e-post: hege.strandhagen@digdir.no  T. 91 24 48 58 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om nettverket. Vel møtt!