Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • NIFS
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
onsdag 16. februar kl. 10:00–13:00, 2022
Sted:
Digitalt møte

Møtet ble gjennomført med 178 deltakere. Dette viser at informasjonssikkerhet og deling av data er tema som interesserer og engasjerer i offentlig sektor.

Vi takker foredragsholderne for godt samarbeid, og deltakerne for mange gode spørsmål.

Beskrivelse

Digitalisering av samfunnet forutsetter at vi deler store mengder data, og at vi skal dele og gjenbruke data i større grad enn før.

Deling og bruk av data er en avgjørende del i å realisere regjeringens ambisjoner om en effektiv, brukerrettet forvaltning med sammenhengende tjenester. I dette arbeidet opplever flere virksomheter det som utfordrende å se sammenhenger mellom informasjonssikkerhet og deling av data.

Informasjonssikkerhet handler om å ivareta informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. God informasjonssikkerhet er en forutsetning for å kunne dele og bruke data. Ved å jobbe systematisk med styring og kontroll av informasjonssikkerhet i virksomheten, kan dette forenkle videre bruk og deling av offentlige data.

NIFS-logo

Til dette NIFS-møtet kommer flere offentlige aktører for å fortelle om sine erfaringer. Digdir v/deling av data og informasjonsforvaltningsmiljøet orienterer om sitt arbeid med deling av data, samt om veilederen "Orden i eget hus". Digdir v/informasjonssikkerhet vil snakke om sammenhengene mellom informasjonssikkerhet og deling av data. I tillegg kommer Origo Oslo kommune, Skatteetaten og Datatilsynet for å snakke om sitt arbeid med deling av data, og hvilke utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern de opplever.

Målgruppe

Møtet er åpent for alle offentlige ansatte som jobber med informasjonssikkerhet.

Foreløpig agenda
Tid Tema
10.00 Velkommen og innledning
v/Digitaliseringsdirektoratet
Deling av data og orden i eget hus
v/Digitaliseringsdirektoratet
Sammenhenger mellom informasjonssikkerhet og deling av data
v/Digitaliseringsdirektoratet
Pause
Datadeling i Oslo kommune
v/Oslo Origo kommune
Informasjonssikkerhet og personvern ved etablering av nye delingssamarbeid/løsninger
v/Skatteetaten
Deling av data og utfordringer knyttet til personvern
v/Datatilsynet
13.00 Avslutning
v/Digitaliseringsdirektoratet
Praktisk

Møtet finner sted digitalt via Microsoft Teams appen eller via nettleser. Bruk Chrome, Firefox eller Edge. Lenke til arrangement får du tilsendt før møtestart. Her vil du kunne se foredrag og stille spørsmål gjennom Q&A funksjonen. Et utvalg av spørsmålene vil stilles til foredragsholder etter innlegget.

Vi gleder oss til en spennende digital møtedag med dere!