Nettverk for digitale anskaffelser: Digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging

Tid
Tirsdag 28. januar kl. 10:00–16:00, 2020
Sted
Digitaliseringsdirektoratet, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo

Andre samling i nettverk for digitale anskaffelser

Nettverk for digitale anskaffelser er en åpen arena for erfaringsdeling mellom offentlige innkjøpere som ønsker å lykkes med digitalisering av offentlige anskaffelser.

Les mer om nettverket og tidligere samlinger på nettverkets sider på anskaffelser.no.