Hopp til hovedinnhold

Formålet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er involvert i studentpraksis. Støtte: kr 7 650 000.

Prosjektet utgjør første fase i arbeidet med en "arbeidslivsportal". Høyere kvalitet i praksisstudiene er det primære målet, med mindre ressursbruk og bedre brukeropplevelser for både studenter, praksissteder og de ansatte ved OsloMet.

Det skal utvikles en digital løsning for håndtering av praksisadministrasjon, dvs. samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonen, praksisvirksomheter og studenter som skal ha praksis som del av studiet. Løsningen vil ha potensial for oppskalering og utbredelse til andre utdanningsinstitusjoner.

I dag er de fleste prosessene knyttet til praksisadministrasjon manuelle og ulike både på fagområde og mellom utdanningsinstitusjoner, så en del av prosjektet er også å standardisere arbeidsprosesser.

Prosjektet er avsluttet.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Suksessfaktorer i prosjektgjennomføringen

Styringsgruppen var et nødvendig element og fant løsning på risikoene som oppstod, f.eks. tilleggsfinansiering.

Megleravtale kombinert med smidig metodikk sikret at vi kunne følge opp med riktig kompetanse underveis. Vi kunne endre retning (iterasjonene) og skifte ut (megleravtalen) teammedarbeider ved behov. I motsatt fall ville vi med en annen prosjektform oppdaget problemene for sent og det er ikke like enkelt å skifte ut in-house prosjektmedarbeidere fordi andre aktuelle allerede er booket.

Positive og entusiastiske deltagere i alle ledd. Det ble derfor enklere å finne løsninger.

Viktige læringspunkter fra prosjektet

  • Konseptfasen må ikke bli for lang.
  • Kom i gang og kjør på. Vi jobber smidig og da er det liten grunn i å vente.
  • Når det er lenge til prosjektslutt er det lett å gape over for mye. Husk: Ting tar tid! Vis måtehold.
  • Ha alltid oversikt over økonomi, risikovurdering og leveranseplan. Obligatorisk i styringsgruppemøter hver gang.

  • Kommunikasjon til interessenter er utømmelig.
  • Lag en plan og bruk flere kanaler og metoder.
  • Få med brukerne tidlig.

Gjennomfør retrospektiv uavhengig av prosjektmetodikk.