Hopp til hovedinnhold

DIGITAL Europa-programmet (Digital Europe Programme)

DIGITAL Europa-programmet er et EU-program som skal fremme den digitale transformasjonen av Europa. Det har som mål å styrke konkurranseevnen til europeiske bedrifter og øke tilgangen til digital teknologi for offentlige myndigheter og Europas borgere. Digdir, sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, koordinerer den norske innsatsen i DIGITAL.

DIGITAL Europa-programmet er et EU-program som skal fremme den digitale transformasjonen av Europa. Det har som mål å styrke konkurranseevnen til europeiske bedrifter og øke tilgangen til digital teknologi for offentlige myndigheter og Europas borgere. Digdir, sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, koordinerer den norske innsatsen i DIGITAL.