Prosjektportefølje Stimulab Skatteetaten: Fra informasjonsjungel til skreddersydd informasjon og løsninger for ditt enkeltpersonsforetak

Stimulab 2021: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vil i prosjektet se på hvordan de kan gi tilpasset og bedre informasjon til enkeltpersonsforetak.

Virksomheter: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

Leverandør: Manyone

Prosjektet er knyttet til Livshendelsen «Starte og drive bedrift».

Behovet som skal dekkes

Enkeltpersonforetak er en av brukergruppene som henvender seg mest til Skatteetaten. Denne gruppen utgjør også rundt 30 % av henvendelsene til Brønnøysundregistrene.

Om prosjektet

Prosjektet skal effektivisere driften og samhandlingen hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, ved å gjøre brukerne mer selvhjulpne i drivefasen. De ønsker å utforske hvordan Skatteetaten og Brønnøysundregistrene kan samarbeide om å gi bedre og mer individtilpasset veiledning om plikter og rettigheter når man er i drivefasen.

Målet til prosjektet er å redusere antall henvendelser om veiledning til innkreving. Prosjektet tar utgangspunkt i brukerne som har størst veiledningsbehov fra Brønnøysundregisteret og Skatteetaten. Prosjektet vil kunne gi verdi i forarbeidet til Skatteetatens innkrevingssatsing, og Brønnøysundregistrenes arbeid med utvikling av veiledere og i livshendelsen "Starte og drive en bedrift".

Prosjektet er pågående.