Hopp til hovedinnhold

Etappe 4 - Bygge et godt grunnlag

Dere har funnet ut hvordan ting skal fungere hos dere. Før dere kan rulle dette ut i hele virksomheten må dere begynne å etablere en del ting dere vil ha behov for. Denne etappen handler om å få disse tingene på plass.

Illustrasjon av stien med 7 etapper, der etappe 4 – «Bygge et godt grunnlag» - er markert.

Det er spesielt viktig å etablere et grunnleggende sett med sikkerhetstiltak i virksomheten – det som denne veiledningen kaller fellessikring.

Når dere får på plass disse tingene, blir det lettere å få styringsaktivitetene gjennomført rundt omkring i virksomheten, og dere får på plass grunnleggende ting som er helt nødvendig for å ha god informasjonssikkerhet for virksomhetens oppgaver og tjenester.

  Visuelt skille mellom steg, med ikon for å vise at neste steg er en etableringsaktivitet

  Grunnopplæring

  Den grunnopplæringen dere testet ut i forrige etappe skal nå forbedres, tilpasses og gjennomføres i hele virksomheten.

  Tips på veien

  • Dere bør legge spesiell vekt på risikoeiernes forståelse av hva de skal gjøre, hvorfor de skal gjøre det, og hvordan de kan få det til på en god og effektiv måte.
  Visuelt skille mellom steg, med ikon for å vise at neste steg er en etableringsaktivitet

  Etablere fellessikring

  I dette steget skal dere komme fram til ett sett med sikkerhetstiltak som skal være virksomhetens fellessikring, på tvers av alle oppgaver og tjenester. Det gir et felles grunnleggende nivå på tvers av virksomhetens enheter og ansvarsområder.

  Dette er veldig viktig. Dersom dere får dette til på en god måte vil dere bidra til å effektivisere all vurdering og håndtering av risiko rundt omkring i virksomheten i årene som kommer, samtidig som dere får et grunnleggende nivå av sikkerhet for virksomhetens oppgaver og tjenester.

   Tips på veien

   • Etableringen av sikkerhetstiltakene i fellessikringen kan pågå i lang tid fremover, parallelt med det dere gjør på de neste etappene.
   • Dette kan være et prosjekt i seg selv, og være ganske omfattende.
   • Dere vil se at aktivitetsbeskrivelsen inkluderer topplederbeslutning om innhold i fellessikringen, og finansiering av etablering av sikkerhetstiltakene. Det er viktig.
   Visuelt skille mellom steg, med ikon for å vise at neste steg er en etableringsaktivitet

   Etablere system for hendelses- og avvikshåndtering

   Dette handler om å sørge for at dere har et sted å registrere, følge opp og dokumentere hendelser og avvik.

    Tips på veien

    • Dette kan ta mange former, og være spredt over ulike støtte-systemer.
    • Husk å tenke prosess. Kanskje er det fint om alle ansatte har ett sted å henvende seg til om ting i virksomheten de stusser på eller tror kanskje må følges opp?
    Visuelt skille mellom steg, med ikon for å vise at neste steg er en etableringsaktivitet

    Få på plass nøkkelpersoner

    For å understøtte både toppleder og resten av organisasjonen, må virksomheten etablere tilstrekkelige fellesfunksjoner, støttefunksjoner og samarbeidsgrupper.

    Denne aktiviteten handler om etablering av funksjoner og grupper, og utpeking av hvilke personer som skal dekke funksjonene eller inngå i gruppene.

     Tips på veien

     • Dere kan bygge videre på funksjoner eller forum som allerede fungerer godt hos dere.
     Visuelt skille før sjekklisten for etappen

     Sjekkliste – etappe 4

     • Risikoeiere og andre som skal være i stand til å styre risiko, inkludert ha oversikt over sitt ansvarsområde, vurdere risiko og ta beslutninger om håndtering av risiko og annen prioritering av ressurser, har god forståelse for hva dette handler om og hvilket ansvar de har.
     • Tiltaksleverandører og forskjellige fagpersoner har god forståelse for sine roller.
     • Vi har startet arbeidet med å etablere fellessikring.
     • Vi har etablert systematikk for hendelses- og avvikshåndtering.
     • Vi har startet arbeidet med å etablere tilstrekkelige fellesfunksjoner, støttefunksjoner og samarbeidsgrupper.

     Neste etappe

     Når dere kan svare tilfredsstillende på punktene i sjekklisten er dere klare for femte etappe.

     Har du kommentarer eller spørsmål? Ta kontakt!

     Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet