Hopp til hovedinnhold

Slutt

Dere har nå etablert et sett med styringsaktiviteter. Dere har også fått på plass fellessikring – et grunnleggende sett med sikkerhetstiltak for virksomhetens oppgaver og tjenester.

Illustrasjon av stien med 7 etapper. Etappe 5, 6 og 7 går i sirkel i enden, for å illustrere kontinuerlig arbeid og forbedring.

I løpet av de tre siste etappene har dere vært innom mye av det som etter hvert skal gå av seg selv rundtomkring i virksomheten. Den store forskjellen i tiden fremover vil være at en del av aktivitetene vil kunne gjennomføres hurtigere og med mindre ressursinnsats.

  Effektiv styring av informasjonssikkerhet

  Risikoeiere skal etter hvert få så god oversikt at de jevnlig kan se over det de har og vurdere behovet for grundigere vurdering av risiko. De vil jevnlig vurdere status på eget ansvarsområde. Ofte vil det ikke være behov for mer enn det.

  Risikoeiere kan prioritere ressursinnsatsen til der ting er i endring:

  • nye oppgaver eller tjenester
  • nye måter å løse oppgavene på
   • bruk av eksterne tjenester
   • bruk av nye digitale systemer og tjenester
  • nytt regelverk

  Når dere gjør ny vurdering og håndtering av risiko, passer dere på å vedlikeholde fellessikringen. På denne måten vil oppdateringer gagne alle risikoeiere, og alt det dere driver med.

  Virksomhetsledelsens oppfølging

  Innholdet i Virksomhetsledelsens gjennomgang vil endre karakter. Virksomhetsledelsen vil ha god kunnskap om hva informasjonssikkerhet handler om, og hvilken betydning det har for virksomhetens oppgaver og tjenester. De kan i hovedsak konsentrere seg om å vurdere om ressursbruken er passelig, om styringsaktivitetene fungerer effektivt, eller om det er ting som kan og bør gjøres bedre. De kan også prioritere sin innsats til det som er i endring: nye oppgaver eller tjenester, nye måter å løse oppgavene på, eller endringer i rammebetingelsene.

  En evig loop

  Dere kan tenke på etappene 5, 6 og 7 som skisse til en loop som dere i kommende år vil gå mange runder i. Denne stien har ingen ende – kun mer effektiv måloppnåelse, uten sikkerhetsbrudd som får negative konsekvenser for det virksomheten driver med, eller for andre utenfor virksomheten.

  Det som Stifinneren beskriver, inneholder ikke alt i alle styringsaktivitetene. Dere må sette dere inn i resten av Internkontroll i praksis - Informasjonssikkerhet og videreutvikle det dere gjør.

  Dere vil også benytte annen veiledning til å stadig forbedre arbeidet med informasjonssikkerhet.

  Dere kan stille dere selv disse spørsmålene

  • Synes virksomhetsledelsen at de har tilstrekkelig oversikt over risiko, ressursbruk, hvilken betydning informasjonssikkerhet har for oppgavene og tjenestene, og om styringen fungerer bra?
  • Synes risikoeiere at de har god oversikt over hva de har ansvaret for, og er i stand til å ta gode beslutninger?
  • Klarer vi å gjennomføre styringsaktivitetene, spesielt vurdering og håndtering av risiko, med mindre ressursinnsats enn før?
  • Har vi god oversikt over sikkerhetstiltakene våre, hvem som er ansvarlig for forvaltning av dem, og om de fungerer etter hensikten?
  • Er det enklere å utvikle oppgaveløsningen vår nå? Er det enklere å ta inn nye oppgaver, ta i bruk nye digitale systemer eller ta bruk eksterne tjenester?
  • Er det enklere å håndtere behovene til, og kommunisere med, styrende organ (for eksempel overordnet departement), tilsynsmyndigheter og andre interessenter nå?

  Det er nå det begynner

  Det kan hende arbeidsgruppen fortsatt jobber med disse tingene – kanskje med en fagansvarlig for informasjonssikkerhet som leder an. Om dere ikke allerede har gjort det, så bør dere finne ut hvordan arbeidsgruppen skal slippe dette, og hvordan dette skal rulle videre som normal hverdag i organisasjonen.

  Det kan hende dere vil gjennomføre arbeidet som et «etableringsprosjekt» i et par runder til gjennom etappe 5, 6 og 7 før arbeidsgruppen avløses. Men etter hvert vil planen for etablering eller forbedring være gjennomført - og ledelsen styrer videre inn i fremtiden, med god støtte fra fagansvarlig informasjonssikkerhet og andre i organisasjonen.

  Dersom ting ikke fungerer helt som de skal, og dere mangler god oversikt over hele virksomheten, så er det helt normalt. Det tar tid å bli god på å gjøre ting på nye måter. Det tar tid å endre kulturen. Arbeid med kompetanse og kultur vil påvirke holdninger og evne. Flere runder i loopen med gjennomføring av styringsaktivitetene vil bygge erfaring i organisasjonen.

  Det er nå det begynner.

  Tilbake til starten av Stifinneren

  Har du kommentarer eller spørsmål? Ta kontakt!

  Kompetansemiljø for informasjonssikkerhet