Hopp til hovedinnhold

Rapport

Innovasjonsbarometeret 2018

Innovasjonsbarometeret ble høsten 2018 gjennomført for første gang i statlig sektor. Innovasjonsbarometeret er en undersøkelse som kartlegger hvordan innovasjon foregår i staten. Håpet er at kunnskapen fra dataene i innovasjonsbarometeret skal gi oss bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon, og hvordan innovasjon foregår.

21. november 2018

Innovasjonsbarometeret inngår som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets kunnskapsgrunnlag i arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Undersøkelsen

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført to parallelle undersøkelser.

Den ene ble sendt til virksomhetsledere i alle departementer og direktorater. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetens overordnede strategiske innovasjonsarbeid.

Den andre undersøkelsen ble sendt til ledere for avdelinger og underenheter som har oversikt over innovasjonsarbeidet i den enkelte virksomhet og/eller har jobbet med innovasjon. Denne undersøkelsen omhandler virksomhetenes innovasjonsarbeid i de siste to år.

Resultatene fra undersøkelsene publiseres på aggregert nivå slik at det ikke fremkommer hva hver enkelt departement/direktorat har svart. Det er det samlede aktivitetsnivået i staten som skal kartlegges.

Kontakt

Fredrik Danker Monsen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 45206488