Hopp til hovudinnhald
Emner:
  • Finansiering
  • Digitalisering og samordning
  • Digdir
  • Universell utforming
  • Informasjonssikkerhet
Tid:
Tysdag 15. august kl. 10:00–torsdag 17. august kl. 15:00, 2023
Stad:
Arendalsuka/Digitalt

Digdir har tett program på Arendalsuka 14. til 18. august. Vi har tre eigne arrangement onsdag 16. august på Vitensenteret, i tillegg til at fleire tilsette deltek på arrangement i regi av andre. Sjå komplett oversikt her:

Dette arrangerer vi

Alle våre arrangement blir direktesendt og det blir gjort opptak.

Onsdag 16. august kl. 09.00 -10.30:

Rikets digitale tilstand: Har Norge løsningene som trengs?

Korleis vurderer Digdir-sjef Frode Danielsen rikets digitale tilstand? Har politikarane løysingane som trengs, og kva meiner toppleiarar i offentleg sektor bør vere ambisjonane for framtidas digitaliseringspolitikk? Debattleiar Øystein Eriksen Søreide, adm. direktør i Abelia, guidar oss gjennom fleire interessante diskusjonar for framtidas Noreg.

Onsdag 16. august kl. 12.00 - 13.00

Demokratisk utfordring - Skapar digitalt utanforskap eit B-lag?

For ti år sidan handla digital deltaking om å kunne søke på ei offentleg teneste, betale ei rekning eller gjennomføre ein prosess. Klarte du ikkje det, så hadde du alternativ eller andre måtar å løyse problemet på. I dag gjennomsyrer digitalisering det meste. Den digitale kvardagen er overalt og ofte har du ikkje gode mogelegheiter for gjennomføring. Av og til er du avhengig av andre, ofte inn mot tenester som involverer helseopplysningar og kontoopplysningar, også for sensitive saker med personopplysningar.

Onsdag 16. august kl. 14.00 - 15.00

På vei til det datadrevne samfunn: Hva er status i Norge, hva skjer i EU, hvilken rolle spiller KI?

Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir og Teknologirådet inviterer til debatt om hva som er status i det datadrevne samfunn i dag, hva som skjer i EU og hvilken rolle KI spiller i dette.

Dette deltek vi på

I tillegg til våre eigne arrangement deltek flere frå Digdir i panelsamtalar på andre sine arrangement. Her er ei oversikt:

14. august kl 12.00 - 14.00
Cybertrusselen: Hvordan overleve på den digitale slagmarken?
Her deltek Raymond Andrè Hagen

15. august kl. 10.00 - 11.00
Er digital ekskludering egentlig smart? Det er jo penger spart!
Her deltek Malin Rygg.

16. august kl. 16.00 - 17.00
Digitaliseringseventyret som har skapt milliardgevinster av millioninvesteringer
Her deltek Frode Danielsen og Bredo Swanberg.

16. august kl. 17.00 - 19.00
Er det mulig å legge en god femårsplan når vi ikke vet hvordan verden ser ut om fem måneder?
Her deltek Nina Olsen Munthe.

17. august kl. 07.45 - 08.45
Forskningsfrokost: 2050 – å navigere i en usikker tid
Her deltek Kristin Karlsrud Haugse.

17. august kl. 09.00 - 09.50
Husmenn i eget hus? Inga Strumke og gode hjelpere utfordrer politikerne
Her deltek Jens Andresen Osberg.

17. august kl. 10.00 - 11.00
Nasjonal digitaliseringsstrategi: Er det offentlige i stand til å utvikle de gode tjenestene?
Her deltek Frode Danielsen.

17. august kl. 11.00 - 12.00
AI: USA og Kina skalerer. EU regulerer
Her deltekar Frode Danielsen.

17. august kl. 14.00 - 15.00
EID til alle - hva skal til?
Her deltek Frode Danielsen.