Hopp til hovedinnhold
Emner:
  • Digdir
  • Kunstig intelligens
Tid:
onsdag 16. august kl. 14:00–15:00, 2023
Sted:
Vitensenteret Arendal, Direkte strømming

Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir og Teknologirådet inviterer til debatt om hva som er status i det datadrevne samfunn i dag, hva som skjer i EU og hvilken rolle KI spiller i dette.

Se opptak fra arrangementet

«Data er den nye oljen» - uttrykker visjonene om en datadrevet fremtid. Med nasjonale initiativ som regjeringens digitaliseringsstrategi og stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon, skulle Norge ta steget inn i det datadrevne samfunn. Digitaliseringsdirektoratet vurderer likevel status for offentlig sektors utnyttelse av data som mindre god, og ekspertgruppen for deling av industridata mener vi bare er i startgropen. Stortinget ønsker framdrift og har nylig behandlet tiltak for å forbedre datadeling. I mellomtiden har EU vært en pådriver for datapolitikk, og med sin datastrategi fra 2020, og flere nye forordninger er på trappene. Det siste året vært preget av globale gjennombrudd for kunstig intelligens, som krever mye data. Det gir store muligheter, men innebærer også utfordringer, som vi må unngå. Da må vi gjøre vurderinger og balansere hensyn. La oss start debatten!

Vi vil diskutere hvordan Europa prioriterer data og KI og spørre om Norge er godt nok samkjørt med europeiske tiltak for å realisere et ansvarlig og bærekraftig datadrevet Europa. Her inkluderer vi alt fra regulering, forskning og ambisiøse prosjekter som de europeiske “data spacene”. Kanskje det mangler tiltak i den europeiske tilnærmingen som vi må sørge for her i Norge?

Innledninger ved Ellen Strålberg, Teknologirådet, og Heather Broomfield, UiO og Digdir

Paneldebatten ledes av Rose van der Hilst-Ytreland, Digdir.

Disse kommer:

  • Ellen Strålberg, Senior prosjektleder, Teknologirådet
  • Rose van der Hilst-Ytreland, Seksjonssjef, Digdir
  • Roar Skålin, Direktør, Meteorologisk institutt
  • Solveig Vitanza, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Nils-Ola Widme, Næringspolitisk direktør, Abelia
  • Heather Broomfield, Stipendiat UiO og fagdirektør Digdir, Digdir
  • Maria Bartnes, Forskningssjef, Sintef Digital

Arrangementet på Vitensenteret i Arendal er åpent for alle.

Arrangementet vil også bli strømmet, og det vil være mulig å følge sendingen direkte uten påmelding.

Kontakt

Tone Kristin Bringedal

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 41459374