Hopp til hovudinnhald

Høyringsfrist 01.09.2020

For denne høyringa er det utarbeidd høyringsnotatet "Høringsnotat med forslag til revidert standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)". Inkludert i høyringsnotatet er også forslag til spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodellar (ModellDCAT-AP-NO) og spesifikasjon for beskriving av kvalitet på datasett (DQV-AP-NO)

Standarder:
Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO)
Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett (DQV-AP-NO)
Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller (ModellDCAT-AP-NO)