Hopp til hovedinnhold

- Vi i Digitaliseringsrådet ser at offentlig sektor må samarbeide bedre. Vi ønsker at offentlig sektor skal lykkes med sine høye ambisjoner på vegne av samfunnet, sier leder Svein Kristensen om årets erfaringsrapport «Samarbeid - fra ord til handling!».

10. november 2022

Mange virksomheter sliter med å samarbeide. I årets erfaringsrapport ser Digitaliseringsrådet på hva som skal til for at virksomheter kan samarbeide tettere og bedre enn tidligere. Og hvordan vi må samarbeide i framtiden.

Hvorfor skal vi samarbeide?

Samarbeid på tvers er nødvendig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal oppleve en enklere hverdag i møte med tjenester fra offentlig sektor. Og mens mange sliter med å få det til, så lykkes mange når de må.

Hvordan gå fra ord til handling?

Mange av utfordringene offentlig sektor forsøker å løse gjennom digitalisering, handler om store samfunnsutfordringer som én virksomhet, ett departement eller én sektor ikke klarer å løse alene. Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå må derfor bli en del av offentlig sektors DNA.

Digitaliseringsrådet gir deg sju råd for å lykkes med samarbeidsprosjekter:

 • Sett sammen tverrfaglige team
 • Ban vei for smidig utvikling
 • Involver samarbeidspartnere i arbeidet med målbilde
 • Styrk samarbeidet med kommunene
 • Etabler brede samarbeidsarenaer der de kan utvikle sammen
 • Departementene må ta en aktiv rolle
 • Vend i tide, det er ingen skam å snu
 • Samarbeid som plattform for framtiden

Digitaliseringsrådet vender også i årets rapport blikket mot framtiden. Noen trender vil påvirke offentlig sektor sterkt i tiden som kommer. Hva kan disse trendene bety for ledere som ønsker fornyelse og mer samarbeid?

Digitaliseringsrådet gjør seg også noen refleksjoner om hva som må til for å lykkes i møte med disse trendene:

 • Tenk nytt om finansieringsprosessen
 • Del egne og bruk andres løsninger
 • Del kompetanse
 • Mer rom for å eksperimentere

Vi har rundet 100 prosjekt!

Digitaliseringsrådet har fram til nå behandlet over 100 prosjekt fra over 70 ulike virksomheter. Noen har vært i rådet flere ganger. Flere departementer har møtt med sine etater og samarbeidspartnere. Sakene spenner fra tradisjonelle digitaliseringsprosjekt til strategier for digital transformasjon, satsingsforslag, tjenesteutvikling basert på smidig metodikk og så videre.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på om rådet kan hjelpe deg og ditt prosjekt!

Kontakt

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846