Hopp til hovedinnhold

"Det er en stor milepæl å runde 100 prosjekt, 100 anbefalingsbrev til 70 virksomheter", sier leder av Digitaliseringsrådet Svein Kristensen. 16. juni hadde rådet besøk av Finanstilsynet og Fremtidens opptak i regi av Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) og HK-dir (Direktorat for høyere utdanning og kompetanse).

01. juli 2022

Finanstilsynet: Digitalisering av Finanstilsynet

Finanstilsynet var i rådet med sitt helhetlige program for digitalisering av tilsynet. De fikk midler over statsbudsjettet inneværende år til en satsning over 4 år. Tilsynet var blant annet opptatt av å få gode råd til hvordan smidig prosjektmetodikk kan kombineres krav til målstyring, forutsigbarhet og kontroll. De var også opptatt av hvordan de best kan utvikle og beholde nødvendig kapasitet og kompetanse i et stramt arbeidsmarked.

Hør Morten Baltzersens refleksjoner fra møtet

Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet.

Sikt og HK-dir: Fremtidens opptak

Fremtidens opptak er et prosjekt som skal erstatte dagens digitale løsninger i Samordnet opptak. Løsningene som understøtter opptaket tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet. I det nye alternativet ønsker virksomhetene også å se fremover og legge til rette for at flere opptak kan innlemmes og understøtte målene for Livslang læring. Også Sikt og Hk-dir var opptatt av hvordan de i felleskap kan skape en god eier- og rapporteringsstruktur for et utviklingsprosjekt, samtidig som utviklingen foregår smidig.

Smidig utvikling og styring

Svært mange virksomheter som kommer i rådet ønsker anbefalinger om smidig utvikling innenfor den hierarkiske styringsmodellen virksomhetene befinner seg i. I erfaringsrapporten Jakt på fornyelse handlet et av kapitlene om hvordan ledere kan jakte på fornyelse når handlingsrommet er begrenset. Anbefalingene rådet har til toppledere er:

  • Lag konkrete mål og styr etter nytte
  • Sett sammen selvstyrte team med sterk faglig kompetanse
  • Opphev skillet mellom utvikling og drift
  • Få en felles forståelse for målene
  • La gevinstansvarlige være tett på utviklingsarbeidet
  • Fortell departementet hva dere ønsker å oppnå

Rådet anbefaler også ofte virksomhetene til å lære av hverandre på dette området.

Hør rådsmedlemmene Alv Humborstad Sørland og May Liss Wasmuth sine refleksjoner om Finanstilsynet og Fremtidens opptak

Digitaliseringsrådsmedlemmer Alv Humborstad Sørland og May Liss Wasmuth reflekterer over prosjektene som har vært til behandling i rådet.