Prosjektorganisasjonens modenhet

Ved å jobbe systematisk med å utvikle virksomhetens modenhet vil din virksomhet forbedre sin evne til god styring av sin portefølje, og gjennomføre sine prosjekter og programmer på en best mulig måte.

Et svært nyttig hjelpemiddel i modenhetsarbeidet er å gjennomføre modenhetsvurderinger. En modenhetsvurdering gir innsikt i prosjektorganisasjonens styrker og svakheter, og gir et godt grunnlag for å identifisere gode tiltak som vil få prosjektorganisasjonen til å lykkes enda bedre. Ved gjentatte gjennomføringer av modenhetsvurderinger (f.eks. årlig) vil prosjektorganisasjonens modenhet sakte, men sikkert løftes trinn for trinn.

Vil din virksomhet være pilot?

I 2016 utarbeidet Difi beta-versjoner av noe veiledningsmatieriell til hjelp for virksomheter som ønsker å starte med modenhetsvurderinger som du kan laste ned ovenfor. Materiellet ble bygget på Axelos’ modell P3M3 slik den lå fritt tilgjengelig da dette materiellet ble utarbeidet i 2016, men er ikke oppdatert i henhold til nyere versjoner av P3M3.

Hvis dere har tilbakemeldinger etter å ha prøvd ut dette i din virksomhet, ber vi dere om å ta kontakt med oss. Bruk gjerne prosjektveiviseren@digdir.no.

5 modenhetsnivåer

Virksomheten kan identifisere et initiativ eksempelvis et prosjekt, men har ingen strukturert tilnærming til det.

Det finnes områder i virksomheten der man har startet å benytte standard arbeidsmetoder (for eksempel prosjekter), men det er ingen konsistens på tvers av organisasjonen.

Det er et konsistent sett av standarder (for eksempel for prosjekter) i hele virksomheten, og det er klart eierskap knyttet til tilhørende prosesser.

Virksomheten styrer og måler sin prosesseffektivitet gjenom ytelselsmålinger. Virksomheten fokuserer på å optimalisere sine prosesser som også tar hensyn til endrede behov og rammebetingelser. Det foreligger prognoser for kapasitet og kapabilitet, eksempelvis gjennom porteføljeanalyser.

Virksomheten vektlegger kontinuerlig ende til ende optimalisering av sine prosesser basert på endrede behov og rammebetingelser. Organisasjonen lærer hele tiden av erfaringer, og det er en bærekraftig og verdibasert kultur for styring og utvikling i virksomheten. Alle virksomhetsprosesser forvaltes i tråd med virksomhetens utvikling.

Det er viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er formålstjenlig for virksomheten å komme opp på et høyest mulig nivå, men isteden begrense seg til det modenhetsnivået som er mest hensiktsmessig for å lykkes med de strategiske målene for din organisasjon.

Kontakt

Lars Nokken

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 419 08 733