OsloMet: Arbeidslivsportal

Formålet er å forbedre og forenkle samhandlingen mellom aktørene som er involvert i studentpraksis. Støtte: 7 650 000.

Prosjektet utgjør første fase i arbeidet med en 'arbeidslivsportal'. Høyere kvalitet i praksisstudiene er det primære målet, med mindre ressursbruk og bedre brukeropplevelser for både studenter, praksissteder og de ansatte ved OsloMet.

Det skal utvikles en digital løsning for håndtering av praksisadministrasjon, dvs. samhandlingen mellom utdanningsinstitusjonen, praksisvirksomheter og studenter som skal ha praksis som del av studiet. Løsningen vil ha potensial for oppskalering og utbredelse til andre utdanningsinstitusjoner.

I dag er de fleste prosessene knyttet til praksisadministrasjon manuelle og ulike både på fagområde og mellom utdanningsinstitusjoner, så en del av prosjektet er også å standardisere arbeidsprosesser.