Hva kan vi hjelpe deg med?

Det nasjonale ressurssenteret for deling av data kan hjelpe deg med å vurdere hvilke utfordringer du kan møte på når du skal dele data, eller når du skal bruke data noen andre deler med deg.

Det nasjonale ressurssenteret for deling av data har ansatte med spisskompetanse på utfordringer en kan møte i arbeid med digitalisering og deling av data. Vi skal bidra til at data deles og at det skjer på en god måte. Deling av data er også nært knyttet til andre sider ved digitalisering som ressurssenteret har særlig kompetanse på. Vi vil derfor også jobbe for digitaliseringsvennlig regelverk og andre beslektede temaer.

Vil se på konkrete saker

I vårt arbeid vil vi jobbe med offentlige og private aktører som har spørsmål om deling av data. Vi fokuserer på de områdene der behovet er størst og vil se på konkrete saker.

Ressurssenteret har kun rådgivende myndighet. Vi tror likevel at vi kan hjelpe deg slik at det kan bli lettere å konkludere i sammensatte og vanskelige saker.

Vi tilbyr som hovedregel ikke konkret juridisk bistand der det er naturlig å forvente at en virksomhet benytter intern eller innleid juridisk kompetanse for å gjennomføre nødvendige vurderinger knyttet til egen oppgaveløsing.

Kom med innspill

Jobber du i en virksomhet og ser utfordringer knyttet til deling av data, vil vi gjerne høre fra deg. Det gjelder uansett om du jobber i en privat eller en offentlig virksomhet. Vi vil også gjerne høre fra privatpersoner som har tips til tjenester som kan forbedres med bedre datadeling mellom offentlige etater.