Hopp til hovudinnhald

Tilsette ved ressurssenteret

Dei som arbeider ved senteret, har juridisk, teknologisk og samfunnsvitskapleg bakgrunn.

Portrett av Tone Bringedal

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet Tone Bringedal

Tone har hatt ansvar for å etablere Nasjonalt ressurssenter for deling av data, og har ei hand med i mange av senterets oppgåver. Tone har lang erfaring som medarbeidar og leiar, og har arbeidd med fornying og digitalisering mange stader i offentleg sektor. Tone har jobba tett med utvikling av digitale tenester som norge.no i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eResept i helsesektoren, og ID-porten i Difi. Tone har mellomfag i pedagogikk og bibliotekutdanning frå Høgskolen i Oslo og Universitetet i Trondheim.
Portrett av Astrid Solhaug

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Astrid Solhaug

Astrid Solhaug jobber blant annet med digitaliseringsvennlig regelverk, relevant EU-regelverk, gjør vurderinger i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og juss, jobber med høringer, politikkutforming og kontakt med interne, eksterne og internasjonale samarbeidspartnere. Astrid har erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, Norges delegasjon til EU og EU-kommisjonen i Brussel. Hun har en mastergrad i sosiologi fra universitetet i Oslo og førsteavdeling juss fra universitetet i Bergen.
Portrett av Jens Andresen Osberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Jens Andresen Osberg

Jens er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgivar ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Han har erfaring som programvareutviklar og har skrive ein publikasjon om innsyn i automatiserte avgjerder etter personvernforordninga. Jens er har ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og ein bachelorgrad i programmering og systemarkitektur frå Universitet i Oslo. Jens har særleg kompetanse på områda der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.
Portrett av Rozemarijn van der Hilst Ytreland

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet Rozemarijn van der Hilst-Ytreland

Rose er juridisk seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Hun jobber med problemstillinger på skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Hun er ekspert på personvern, EU/EØS rett og menneskerettigheter. Hun jobber bl.a. med kommende regelverk fra EU, juridiske vurderinger, høringer og politikkutforming. Rose har erfaring fra Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalgets sekretariat. I tillegg har Rose jobbet som forsker og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Rose har en doktorgrad (Ph.D.) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht, Nederland.
Heather Broomfield

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Heather Broomfield

Gir råd i konkrete saker, vil arbeide med høyringar og politikkutforming. Heather har erfaring frå offentleg og privat sektor, og også frå forskingsektoren. Ho har lang erfaring med juss og deling av data frå eit pådrivarperspektiv. Ho har arbeidd særleg med opne data, kunstig intelligens og datadriven forvalting og -økonomi. Heather tek no ein doktorgrad om korleis ein kan realisere datadriven forvalting på ein forsvarleg måte. I tillegg til å vere involvert i konkrete saker, vil forskningsfunna hennar bidra til kunnskapsgrunnlaget til ressurssenteret. Heather har (LLM) mastergrad i innovasjon, teknologi og juss frå universitetet i Edinburgh og ein bachelor-grad i offentleg administrasjon frå universitetet i Limerick. Ho held for tida på med sin doktorgrad i juss ved Universitet i Oslo.
Portrett av Siri Eriksen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Siri Eriksen

Siri er seniorrådgiver ved det Nasjonale ressurssenteret for deling av data (Digdir), hvor hun blant annet bidrar med juridisk kompetanse inn i prosjekt "Sammenhengende tjenester" og i arbeidet med livshendelsen "Dødsfall og Arv" (DoA). Hun er utdannet jurist og kriminolog, og har tidligere blant annet arbeidet med rettslige spørsmål knyttet personvern og forvaltningsrett i a-ordningen og andre digitaliseringsprosjekter i Skatteetaten.
Bilde av ansatt Maren Sophie Stefansen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Maren Sophie Stefansen

Maren er jurist og har i tillegg en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Jobber med forskriftsarbeid, utforme høringssvar og juridiske problemstillinger innenfor personvern og deling av data. Er involvert i arbeidet med sammenhengende tjenester, innenfor livshendelsen dødsfall og arv. Maren har erfaring fra flere offentlige organer som NAV, Vegdirektoratet og Oslo kommune der hun blant annet har arbeidet med deling- og tilgjengeliggjøring av data og personvern.
Bilde av ansatt Hermon Melles

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Hermon Meron Melles

Hermon jobber i Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Til daglig arbeider han med å gjøre juridiske vurderinger, utforme høringssvar og politikkutforming. Hermon er også en del av et tverrfaglig offentlig/privat samarbeid med sikte på å øke tilgang og deling på data (Datafabrikken). Hermon har erfaring som advokat fra advokatfirma og fagforening. Her har han hovedsaklig jobbet med personvern, immaterialrett, IT-rett, arbeidsrett og kontraktsrett. I tillegg har Hermon publisert en rekke vitenskapelige publikasjoner innenfor feltet personvern og immaterialrett, med et særlig søkelys på automatisering, kunstig intelligens og viderebruk av data. Hermon er utdannet jurist med en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.
Profilbilde av Digdir ansatt Runar Ugelstad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Runar Ugelstad

Runar jobber i Nasjonal ressurssenter for deling av data. Han arbeider særleg med elektronisk identitet. Runar er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har skrive masteroppgåve om mobile data og sensitive personopplysninger. I tillegg har han spesialemner frå Bond University, Australia, og studert logistikk ved Høgskulen i Molde. Han har erfaring som advokat og der han mellom anna har arbeidd med forvaltningsrettslige spørsmål.