Hopp til hovudinnhald

Tilsette ved ressurssenteret

Dei som arbeider ved senteret, har juridisk, teknologisk og samfunnsvitskapleg bakgrunn.

Portrett av Tone Bringedal

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet Tone Kristin Bringedal

Tone har hatt ansvar for å etablere Nasjonalt ressurssenter for deling av data, og har ei hand med i mange av senterets oppgåver.

Tone har lang erfaring som medarbeidar og leiar, og har arbeidd med fornying og digitalisering mange stader i offentleg sektor. Tone har jobba tett med utvikling av digitale tenester som norge.no i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, eResept i helsesektoren, og ID-porten i Difi. Tone har mellomfag i pedagogikk og bibliotekutdanning frå Høgskolen i Oslo og Universitetet i Trondheim.

Portrett av Jens Andresen Osberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Jens Andresen Osberg

Osberg er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Han har erfaring som programvareutvikler og har skrevet en publikasjon om innsyn i automatiserte beslutninger etter personvernforordningen. Osberg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelorgrad i programmering og systemarkitektur fra Universitet i Oslo. Han har særlig kompetanse på områdene der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.

Portrett: Rozemarijn van der Hilst Ytreland

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet Rozemarijn van der Hilst

Rose er juridisk seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling av data. Hun jobber med problemstillinger på skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Hun er ekspert på personvern, EU/EØS rett og menneskerettigheter. Hun jobber bl.a. med kommende regelverk fra EU, juridiske vurderinger, høringer og politikkutforming.

Rose har erfaring fra Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalgets sekretariat. I tillegg har Rose jobbet som forsker og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Rose har en doktorgrad (Ph.D.) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht, Nederland.

Heather Broomfield

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet Heather Carolyn Broomfield

Broomfield har erfaring frå offentleg og privat sektor, og også frå forskingsektoren. Ho har lang erfaring med juss og deling av data frå eit pådrivarperspektiv. Ho har arbeidd særleg med opne data, kunstig intelligens og datadriven forvalting og -økonomi og tek no ein doktorgrad om korleis ein kan realisere datadriven forvalting på ein forsvarleg måte. I tillegg til å vere involvert i konkrete saker, vil forskningsfunna hennar bidra til kunnskapsgrunnlaget til ressurssenteret. Broomfield har (LLM) mastergrad i innovasjon, teknologi og juss frå universitetet i Edinburgh og ein bachelor-grad i offentleg administrasjon frå universitetet i Limerick. Ho held for tida på med sin doktorgrad i juss ved Universitet i Oslo.

Bilde av ansatt Maren Sophie Stefansen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Maren Sophie Stefansen

Maren er jurist og har i tillegg en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Jobber med forskriftsarbeid, utforme høringssvar og juridiske problemstillinger innenfor personvern og deling av data. Er involvert i arbeidet med sammenhengende tjenester, innenfor livshendelsen dødsfall og arv. Maren har erfaring fra flere offentlige organer som NAV, Vegdirektoratet og Oslo kommune der hun blant annet har arbeidet med deling- og tilgjengeliggjøring av data og personvern.

Profilbilde av Digdir ansatt Runar Ugelstad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Runar Brekke Ugelstad

Runar jobber i Nasjonal ressurssenter for deling av data. Han arbeider særleg med elektronisk identitet. Runar er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har skrive masteroppgåve om mobile data og sensitive personopplysninger. I tillegg har han spesialemner frå Bond University, Australia, og studert logistikk ved Høgskulen i Molde. Han har erfaring som advokat og der han mellom anna har arbeidd med forvaltningsrettslige spørsmål.