Hopp til hovudinnhald

Tilsette ved ressurssenteret

Dei som arbeider ved senteret, har juridisk, teknologisk og samfunnsvitskapleg bakgrunn. Her er nokon av våre tilsette.

Portrett: Rozemarijn van der Hilst Ytreland

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet Rozemarijn van der Hilst

Rose leder Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data. Hun jobber med problemstillinger i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Hun er ekspert på personvern, EU/EØS-rett og menneskerettigheter. Hun jobber bl.a. med kommende regelverk fra EU, juridiske vurderinger, høringer og politikkutforming.

Rose har erfaring fra Datatilsynet, KPMG og EOS-utvalgets sekretariat. I tillegg har Rose jobbet som forsker og ekspert i EU-finansierte teknologiutviklingsprosjekter. Rose har en doktorgrad (Ph.D.) i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad (LL.M) i rettsvitenskap fra Universitetet i Utrecht, Nederland.

Heather Broomfield

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet Heather Carolyn Broomfield

Broomfield har erfaring frå offentleg og privat sektor, og også frå forskingsektoren. Ho har lang erfaring med juss og deling av data frå eit pådrivarperspektiv. Ho har arbeidd særleg med opne data, kunstig intelligens og datadriven forvalting og -økonomi og tek no ein doktorgrad om korleis ein kan realisere datadriven forvalting på ein forsvarleg måte. I tillegg til å vere involvert i konkrete saker, vil forskningsfunna hennar bidra til kunnskapsgrunnlaget til ressurssenteret. Broomfield har (LLM) mastergrad i innovasjon, teknologi og juss frå universitetet i Edinburgh og ein bachelor-grad i offentleg administrasjon frå universitetet i Limerick. Ho held for tida på med sin doktorgrad i juss ved Universitet i Oslo.

Portrett av Jens Andresen Osberg

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Jens Andresen Osberg

Osberg er jurist og teknolog og jobber som seniorrådgiver ved Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data. Han har erfaring som programvareutvikler og har skrevet en publikasjon om innsyn i automatiserte beslutninger etter personvernforordningen. Osberg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelorgrad i programmering og systemarkitektur fra Universitet i Oslo. Han har særlig kompetanse på områdene der juss møter teknologi, slik som personvern, maskinlæring, IT-sikkerhet og skytjenester.

Bilde av ansatt Maren Sophie Stefansen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Maren Sophie Stefansen

Maren er jurist og har i tillegg en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Jobber med forskriftsarbeid, utforme høringssvar og juridiske problemstillinger innenfor personvern og deling av data. Er involvert i arbeidet med sammenhengende tjenester, innenfor livshendelsen dødsfall og arv. Maren har erfaring fra flere offentlige organer som NAV, Vegdirektoratet og Oslo kommune der hun blant annet har arbeidet med deling- og tilgjengeliggjøring av data og personvern.

Profilbilde av Digdir ansatt Runar Ugelstad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Runar Brekke Ugelstad

Runar jobber i Nasjonal ressurssenter for deling og bruk av data. Han arbeider særleg med elektronisk identitet. Runar er utdanna jurist med ein mastergrad i rettsvitskap frå Universitet i Oslo og har skrive masteroppgåve om mobile data og sensitive personopplysninger. I tillegg har han spesialemner frå Bond University, Australia, og studert logistikk ved Høgskulen i Molde. Han har erfaring som advokat og der han mellom anna har arbeidd med forvaltningsrettslige spørsmål.

Bilde av ansatt Lena Isaksen

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Lena Isaksen

Lena er jurist, med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, der hun har spesialisert seg innen offentlig forvaltning, helserett og personvern.


Hun har erfaring fra flere deler av kommunal sektor, der hun blant annet har jobbet mye med personvern og informasjonssikkerhet, både som rådgiver, fagleder personvern og ved å utøve rollen som personvernombud for både store og små kommuner.

Lena har særlig kompetanse på tverrsektorielle problemstillinger i offentlig forvaltning knyttet til forsvarlig deling og bruk av data, med spesielt fokus på digitalisering og regelverkskompleksitet.


Hun er teamleder for juss-gruppen i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir, som jobber aktivt med veiledning innenfor regelverksutvikling, EU-regelverk og informasjonsarbeid for hvordan regelverk kan brukes som et strategisk virkemiddel for forsvarlig digitalisering.

Bilde av ansatt Steven Christensen

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Steven Christensen

Steven er forvaltningsinformatiker og jobber i Ressurssenteret for deling og bruk av data. Han har ekspertise innen håndtering av tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger knyttet til datadeling. I tillegg til å besitte solid kunnskap innen forvaltningslovgivning, har han spesialisert seg innen statsforvaltning, styring og kommunal forvaltning.

Steven har erfaring fra NAV. Både som saksbehandler, fagperson i forbindelse med utvikling av saksbehandlingssystemer og juridisk fagressurs i smidig team. Hos Digdir har han hovedsakelig jobbet med kunstig intelligens, og har vært med å drive fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor og ledernettverk for kunstig intelligens i offentlig sektor. Nå jobber han hovedsakelig med nasjonale grunndata, hvor formålet er å få på plass en hensiktsmessig styring av data og en god dataforvaltning.

Bilde av ansatt Bjørn Lund-Sørensen

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Bjørn Lund-Sørensen

Bjørn er ansatt i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data. Hans arbeidsområder er særlig knyttet til kommende EU-regelverk og problemstillinger forbundet med forsvarlig deling og bruk av data i offentlig sektor. Bjørn har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, og en LLM. fra Technische Universität Dresden & Queen Mary University of London innenfor immaterialrett og personvern. Han skrev sin masteroppgave om Predictive Policing i relasjon til menneskerettighetene. I tillegg har Bjørn erfaring fra advokatbransjen, hvor han jobbet mye med både med strafferett og sivilrett.

Bilde av ansatt Livar Bergheim

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Livar Bergheim

Livar er seniorrådgjevar og jobber i Ressurssenteret for deling og bruk av data i Digdir. Han er utdanna informatiker med master i programvareutvikling frå Universitet i Bergen / Høgskulen på Vestlandet.

Han har lang fartstid i Digdir og erfaring med datadeling, særleg opne data. Han brenner for å få meir verdi ut av data gjennom betre og meir datadeling, og godt samspel mellom utgjevarar og konsumentar av data.

Livar er deltakar i teamet Data som ressurs. Der er han Datajeger, jobbar med nettforumet Datalandsbyen med meir.