Hopp til hovudinnhald

Høringsfrist 13.09.2018

For denne høyringa er det utarbeida eit saksfremlegg for kvar av dei fire forslaga til reviderte og nye standardar for Referansekatalogen. Desse beskriv kort forslag til endring og føremålet/bakgrunn for dette.

Det er berre anbefalinga/forslaget i denne høyringa vi ber om tilbakemelding på i denne høyringa. Ynskje om andre justeringar i eksisterande krav eller innspel om nye bruksområde med behov for standardisering, kan sendast kontinuerleg på e-post til standard@difi.no.