Hopp til hovudinnhald

Høringsfrist 03.11.2017.

For denne høyringa blei det utarbeidt et høyringsnotat, som kort beskriv bakgrunn, forslaget til endringar i referansekatalogen, dei spørsmåla vi ber om svar på i høyringsfråsegna og ein kort utgreiing for konsekvensar av forslaget. Notatet har vedlagt en høyringsversjon av Standard for begrepsbeskrivelser – Definisjoner og modellspesifikasjon, tilhøyrande diagram og ein rettleiar for bruk av standarden.

Det er berre anbefalinga/forslaget i denne høyringa vi ber om tilbakemelding på i denne høyringa. Ynskje om andre justeringar i eksisterande krav eller innspel om nye bruksområde med behov for standardisering, kan sendast kontinuerleg på e-post til standard@difi.no.