Hopp til hovudinnhald

Høyringsfrist 29.10.2019.

For denne høyringa er det utarbeidd høyringsnotatet «Høringsnotat med forslag til revidert Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepskoordinering». Notatet inneheld bl.a. kort utgreiing av bakgrunn og behov for å revidere "Standard for begrepskoordinering" gitt ut i februar 2013, forslag til endringane, kort utgreiing omkonsekvensar av føreslegne endringar i tillegg til forslag til den reviderte versjonen av standarden. Det er også vedlagt eit Excel-ark som vi ynskjer at de som høyringsinstans nyttar om de har kommentarar og endringsforslag.