Hopp til hovudinnhald

Høringsfrist 19.10.2018

For denne høyringa er det utarbeida eit høyringsnotat med forslag til Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser og eit høyringsnotat med forslag til to konkrete forvaltningsstandardar for maskinell tilgjengeleggjering av begrepsbeskrivelser. Desse beskriv kort bakgrunn, forslaget til endringar i referansekatalogen og ei kort utgreiing for konsekvensar av forslaget. Det er også vedlagt eit støttedokument i form av en rettleiar for bruk av Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser.

Det er berre anbefalinga/forslaget i denne høyringa vi ber om tilbakemelding på i denne høyringa. Ynskje om andre justeringar i eksisterande krav eller innspel om nye bruksområde med behov for standardisering, kan sendast kontinuerleg på e-post til standard@difi.no.