Hopp til hovudinnhald

Høringsfrist 25.11.2018

For denne høyringa er det utarbeida eit saksframlegg med alternativ for anbefaling av standardar for transportsikring av epost. Saksframlegget beskriv kort forslag til endring og føremålet/bakgrunn for dette.

Det er berre anbefalinga/forslaget i denne høyringa vi ber om tilbakemelding på i denne høyringa. Ynskje om andre justeringar i eksisterande krav eller innspel om nye bruksområde med behov for standardisering, kan sendast kontinuerleg på e-post til standard@difi.no.