Hopp til hovudinnhald

Høyringar Anbefalt standard for transportsikring av epost – Høyring

Høringsfrist 25.11.2018

For denne høyringa er det utarbeida eit saksframlegg med alternativ for anbefaling av standardar for transportsikring av epost. Saksframlegget beskriv kort forslag til endring og føremålet/bakgrunn for dette.

Det er berre anbefalinga/forslaget i denne høyringa vi ber om tilbakemelding på i denne høyringa. Ynskje om andre justeringar i eksisterande krav eller innspel om nye bruksområde med behov for standardisering, kan sendast kontinuerleg på e-post til standard@difi.no.