Hopp til hovudinnhald

Strategi og handlingsplan

Regjeringa har som mål at alle skal kunne delta i samfunnet på likeverdige vilkår. Dette gjeld også for tilgang til informasjon og tenester på internett. Digdir har hovudansvaret for å koordinere regjeringas politikk på området og følgje opp status på tiltaka i handlingsplanen for auka inkludering i eit digitalt samfunn.

Illustrasjon av ansatte som skriver sammen

På desse sidene finn du meir informasjon om strategi, handlingsplan, tiltak og status.