Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 1. Veiledning

Tilbyder har ansvar for å gi juridisk og faglig veiledning for å klargjøre om det er mulig og hensiktsmessig å dele opplysninger.

Tilbyders ansvar er å informere om de opplysningene de har, og i rimelig grad bistå konsumenten som spør om de kan dele.

Felles datakatalog

Tilbyder skal presentere en oversikt over hvilke opplysninger de har, og hva de er brukt til i Felles datakatalog. Oversikten skal blant annet også inneholde begrepsbeskrivelse, informasjon om kvaliteten på opplysningene, tilgjengelighet og hvor de kan hentes slik at konsumenter kan få kunnskap om hvilke virksomheter som har de opplysningene de trenger til sine formål.

Videre veiledning

Det vil likevel ofte være behov for dialog mellom konsument og tilbyder før opplysningene kan deles. Noen tilbydere kan ha store datasett som inneholder svært mange datafelt. Konsumenten kan da ha behov for ytterligere faglig og juridisk veiledning fra tilbyder i klargjøringsfasen. Juridisk veiledning kan være knyttet til vilkårene for å få tilgang til å bruke opplysninger, som for eksempel om det finnes regler for tilbyders taushetsplikt i særlov. Det kan videre være behov for annen faglig veiledning i tilknytning til konsumentens forståelse og bruk av opplysningene, for eksempel knyttet til definisjoner, datakvalitet, semantikk eller bruk av tekniske (selvbetjenings)løsninger dataene skal formidles gjennom.

Rammeverk for informasjonsforvaltning. Rammeverket skal gi føringer, støtte og verktøy i arbeidet med orden i eget hus og etableringen av «kun én gang» som førende prinsipp.