Hopp til hovedinnhold

Roller og definisjoner

Veilederen bruker følgende begreper for å beskrive de ulike rollene aktørene har ved deling av opplysninger.

Datatilbyder eller tilbyder
Den virksomheten som forvalter opplysningene som skal deles fra sine fagsystemer, registre eller felleskomponenter.

Datakonsument eller konsument
Den virksomheten som mottar opplysninger fra datatilbyder til sitt formål/til et annet formål.

Segmentansvarlig
Den som har fått oppdrag/fullmakt/mandat til å koordinere felles behov for en gruppe, sektor eller segment på vegne av sine oppdragsgivere ved deling av opplysninger.

Denne veilederen bruker også ord som kommer fra personvernregelverket: