StimuLab gir veiledning og inntil 21 millioner kroner i støtte

Har du en flokete samfunnsutfordring som du trenger hjelp til å løse? Da kan du få støtte fra Stimulab. Digdir og DOGA deler nå ut til sammen ca. 20 millioner kroner til prosjekter som skal levere bedre tjenester til innbyggerne. Søknadsfristen er 28. februar.

05. jan 2022

Statlige virksomheter og kommuner kan søke om midler fra Stimulab – en ordning som skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor.

Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Stimulab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger hvor ansvaret er uklart. Prosjektene må være i en tidlig fase, de må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Vi ser etter prosjekter som

 • tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
 • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
 • har et tydelig innovasjonspotensial
 • har et tydelig gevinstpotensial
 • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter
 • er åpne og uten en forhåndsbestemt løsning

Slik søker du

Er du interessert i å søke Stimulab må du fylle ut søknadsskjemaet hvor du svarer på noen spørsmål og beskriver utfordringen/problemstillingen.

Slik er prosessen

 • Du får svar på din søknad etter en utvelgelsesprosess senest i midten av mai.
 • Vi starter samarbeidet om en oppdragsbeskrivelse i mai.
 • Alle nye Stimulab-prosjekter har et felles dialogmøte for leverandører i løpet av juni.
 • Valg av leverandør til designprosessen gjøres i løpet av høsten.
 • Oppstart av prosjektet sen høst 2022 eller vinter 2023.

Prioriteringer 2022

Du kan søke om støtte til alle prosjekter som fyller de generelle kriteriene nevnt ovenfor. I tillegg vil vi i 2022 prioritere prosjekter som understøtter de nasjonale satsingene Livshendelser og Tillitsreformen.

 • I digitaliseringsstrategien for offentlig sektor blir det trukket frem syv livshendelser som skal prioriteres i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester. Disse er: Få barn, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb, Ny i Norge, Starte og drive en bedrift, Dødsfall og arv, Starte og drive en frivilllig organisasjon.

  Dersom søker mener at prosjektet faller inn under en av livshendelsene, må dette kunne bekreftes av ansvarlig direktorat for den aktuelle livshendelsen.
 • En viktig del av regjeringens tillitsreform er at førstelinja i stat og kommune skal få mer tillit og tid til å utvikle og styrke tjenestene overfor innbyggerne. Prosjekter som bidrar til å oppfyllet målet med tillitsreformen vil prioriteres i tildelingen av Stimulab-midler i 2022.

Dette er StimuLab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. StimuLabs portefølje består nå av 36 prosjekter.

Se tidligere prosjekter

Kontakt

Ellen Strålberg

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 67 97 68

Sigrid Grønland Hoel

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 94 83 32 02