Hopp til hovedinnhold
22. mars 2021

Åtte nye Stimulab-prosjekter har startet opp et arbeid for å utforske problemstillinger og eksperimentere med mulige løsninger. Hva kan de lære av hverandre og tidligere prosjekter? 

Fra hvert sitt hjemmekontor samlet vi prosjekter fra hele landet til en felles kick-off i februar. Alle prosjektene inngår i den nasjonale Stimulab-ordningen – en innovasjonslab for offentlige virksomheter. Prosjektene representerer en stor bredde i tematikk: fra helsetjenester, til å drive en frivillig organisasjon samt hvordan politiet kan bli mer innbyggerorienterte.

Noen av deltagerne under årets kick-off. Digitalt, så klart! 
Fellesbilde teams fra kickoff

Det som i særlig grad kjennetegner Stimulab-prosjekter, er at tilnærmingen og metoden tillater god tid til å gå grundig inn i problemstillingene. Ofte kan en utfordring være at man baserer utvikling av nye løsninger på antakelser og hvordan ting har blitt gjort før. Gjennom Stimulabs triple diamant hopper man ikke for raskt på løsning, men får god tid til å sette riktig diagnose. Dette er særlig viktig for de litt mer flokete utfordringene, og ikke minst når flere virksomheter skal samarbeide om å løse utfordringen.

«Det kunne vært oss»

To tidligere Stimulab-prosjekter er invitert inn for å gi råd til de nye prosjektene. Forankring er et råd som går igjen: Forankringsarbeid hos ledelsen, fagmiljøer og seksjoner er viktig, prosjektene må være lydhøre for innspill, og forankring må være kontinuerlig fokus gjennom prosjektet. Kort sagt – forankring fryder! Andre viktige råd omhandler viktigheten av å sette av tid til prosjektet for interne ressurser, ta seg god tid i diagnosefasen, og ikke minst å stole på prosessen underveis.

Når et tidligere prosjekt om brukermedvirkning i byggeprosesser deler erfaringer, kommenterer en deltager fra et av de nye prosjektene innen helse at «dette kunne vært oss». Kommentaren illustrerer hvordan innovasjonsprosjektene i Stimulab tar for seg ulike tema, sektorer og forvaltningsnivå, samtidig som erfaringer og utfordringer de møter underveis ligner på hverandre. Bruk av utforskende designtilnærming representerer ofte nybrottsarbeid i virksomhetene. Her vil man kunne ha mye å hente på deling av erfaringer på tvers.

De viktigste utfordringene akkurat nå

De åtte nye prosjektene står overfor en spennende, men også ukjent prosess de neste månedene. Et innovasjonsprosjekt er i sin natur utforskende, og løsningen er på ingen måter gitt på forhånd. Vi er nysgjerrige på hva prosjektene ser på som de viktigste utfordringene akkurat nå. En utfordring som går igjen er hvorvidt man lykkes med å «ramme inn» riktig problemstilling og på rett nivå. Stimulab-tilnærmingen innebærer at man skal gå to skritt tilbake, for å kunne se litt mer helhetlig på behovet/problemet, kanskje borre i rotårsaker. Men alt henger som kjent sammen med alt. Hvor skal man egentlig starte?

Ikke overraskende er mange også opptatt av å få på plass et ordentlig godt samarbeid og en god organisering «på tvers». De fleste av prosjektene skal gjennomføres i samarbeid mellom flere ulike virksomheter. Greier man å få til god nok dialog mellom partene? Lykkes man med rett forankring i hver av organisasjonene? Får man tak i de rette deltakerne fra hver av organisasjonene? Også her kommer rådene fra tidligere prosjekter godt med.

Felles forventninger

Vi er også nysgjerrig på hvilke forventninger prosjektene har ved starten av arbeidet. Et fellestrekk er tydelige forventninger til leveranse og veien videre etter prosjektet. Avhengig av prosjektets kompleksitet har prosjektene forventninger om at de ved slutten av Stimulab-prosjektet skal ha enten klare løsninger for implementering, prioriterte veikart med tiltak, etablert nye samarbeidskonstellasjoner eller anbefalinger om hvordan eksisterende og nye tiltak kan koordineres på tvers av aktører.

For å nå disse forventningene, er det viktig å planlegge realiseringen av prosjektet fra start. Virksomhetene må aktivt drive frem implementeringen og ha et øye på overgangen mellom leveranse og implementering helt fra diagnosefasen. God forankring og tydelig eierskap vil gjøre denne overgangen lettere. Fokus på implementering for å sikre at innovasjonsprosessen fører til reelle endringer, er et eksempel på et tema hvor det vil være relevant for de nye prosjektene å dele erfaringer og lære av hverandre på veien videre.

Vi skal bidra til erfaringsdeling

Dette blir ikke siste gang vi arrangerer møtepunkter for prosjektene på tvers. Vi tror også det vil være nyttig å dele erfaringer fra prosjektene og tidligere Stimulab-arbeid med forvaltningen for øvrig. I løpet av våren kommer vi til å arrangere åpne webinarer som belyser ulike tema innen brukerrettet innovasjon i det offentlige, med utgangspunkt i erfaringer fra prosjekter i StimuLab.

Første webinar finner sted 25 mars. Les mer og meld deg på her: Stimulab-webinar: Offentlig innovasjon - hvor er vi på vei? | Digdir

Les mer de nye Stimulab-prosjektene her: Prosjektportefølje Stimulab | Digdir

Les mer om kunnskap og erfaringer etter fire år med Stimulab her: Stimulab: Brukerorientert offentlig innovasjon – råd og erfaringer fra frontlinjen | Digdir

Portrett Torunn Tveit Gaasemyr
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Torunn Tveit Gaasemyr

Gaasemyr er leveranseleder for arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester, og har i tillegg fartstid fra arbeid med brukerdrevet innovasjon gjennom Stimulab. Fra før har hun har flere års erfaring med prosjekt- og endringsledelse innen digital samhandling og informasjonsforvaltning.

Forfatter

Portrett Torunn Tveit Gaasemyr
Torunn Tveit Gaasemyr
Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommentarer (1)

H

Haugse Kristin Karlsrud

13. april 2021

Veldig spennende, Torunn. Takk for at du delte dette.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
4 + 13 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.