StimuLab-webinar: Offentlig innovasjon - hvor er vi på vei?

Emner
Innovasjon
Tid
Torsdag 25. mars kl. 08:30–09:30, 2021
Sted
Digitalt
Påmeldingsfrist
Torsdag 25. mars kl. 09:30, 2021
Kontaktperson
Torunn Tveit Gaasemyr, Telefon: +4745 29 63 11

StimuLab støtter både statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse med utgangspunkt i innbyggernes behov. Siden starten i 2016 har StimuLab bidratt til å øke innovasjonskapasiteten og kompetansen i offentlige virksomheter, samt utvikle kunnskap og spre erfaringer.

På oppdrag fra StimuLab har Menon Economics gjennomført en kunnskapsoppsummering av ordningen med fokus på alle typer gevinster. I dette webinaret får du høre mer om hva et dynamisk virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor har bidratt til, så langt.

Programmet vil bli oppdatert.

Du vil få tilsendt lenke til arrangementet når det er klart.