Hopp til hovedinnhold

Digdir og DOGA deler ut ca. 5 millioner kroner til prosjekter som skal løse tverrgående problemstillinger og som støtter oppunder regjeringens tillitsreform. 15. februar er fristen for å søke Stimulab-ordningen.

11. desember 2023

Stimulab har siden 2016 støttet og stimulert til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Nå søker vi etter nye prosjekter i stat og kommune, som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Prosjektene som blir med, får muligheten til å bli fyrtårnprosjekter for offentlig innovasjon gjennom en designdrevet prosess.

Hva kan man få til i et Stimulab-prosjekt?

Hva prosjektet resulterer i vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og konkretiseres gjennom en åpen og utforskende prosess. Resultatene kan spenne fra nye tjenester og nye måter å anvende teknologi på, til nye samarbeidsmodeller, metodikk for brukerinvolvering og metodeutvikling der dagens praksis kommer til kort. Stimulab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Stimulab utgjør en forskjell for problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

Sykehusoverlege og Stimulab-prosjektleder Magnus Karlsen understreker eksempelvis hvordan dette var avgjørende i Blakstad sykehus sitt prosjekt:

– Hadde ikke vi blitt tildelt Stimulab-midler og fått mulighet til å jobbe med tjenestedesignere, er jeg helt sikker på at vi ikke hadde vært så rustet som vi er i dag til å designe og planlegge morgendagens helsetjeneste,

Les utfyllende eksempler fra vårt Stimulab-alumni:

  • Politidirektoratet fikk i 2020 støtte av Stimulab, og de har gjennom sitt prosjekt endret måten politiet jobberpå, ved å vende blikket utover, og ta utgangspunkt i innbyggernes behov: Utvikler politiet gjennom Stimulab | Digdir
  • Blakstad sykehus har gjennomført flere eksperimenter i akuttjenestene for å skape bedre overganger for pasientene og pårørende, de har utviklet verktøy og metoder som sykehuset bruker til å forbedre tjenester, samarbeid og tilliten i virksomheten. Les intervjuet med prosjektleder og sykehusoverlege Magnus Karlsen: Med Stimulab for morgendagens helsetjeneste | DOGA

Hvordan bli et Stimulab-prosjekt?

For å kvalifisere til støtte fra Stimulab må kriteriene være oppfylt. Både statlige virksomheter og kommuner kan søke om midler fra Stimulab. Hensikten med ordningen er å stimulere til innovasjon i offentlig sektor.

Vi ser etter prosjekter som:

  • tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
  • har et tydelig innovasjonspotensial
  • har et tydelig gevinstpotensial
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter
  • er åpne og uten en forhåndsbestemt løsning
  • har egenbetaling (egne midler til å kjøpe kompetanse i markedet, i tillegg til tilskudd gitt av Stimulab)
  • skal løse tverrgående utfordringer

Nytt fra 2024 er tverrgående utfordring og egenbetaling som krav

For deg som søker i 2024 er det krav til at prosjektene skal løse tverrgående utfordringer. Det må være et samarbeid mellom flere aktører og har typiske problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.


Det er krav til at virksomhet(ene) må bidra med egenbetaling, slik at beløpet til anskaffelse i markedet kan økes, og forpliktelser til realisering og implementering forsterkes.

Regjeringens tillitsreform er en prioritering

I 2024 prioriterer vi prosjekter som skal bidra til å oppfyllet målet med regjeringens tillitsreform. Tillitsreformen handler bl.a. om mindre detaljstyring og økt handlingsrom til førstelinje, og omfatter hele styringskjeden. Les mer om tillitsreformen på regjeringen.no

Slik søker du

Ønsker du å søke Stimulab må du fylle ut et kortfattet søknadsskjema hvor du beskriver problemstillingen – skjema og utfyllende om prosessen finner du på egen nettside.

Slik kan du bli med i Stimulab

Kontakt

Sigrid Grønland Hoel

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 94833202

Caroline Grubstad Hoff

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 97 19 24 51

Anne Kristine Hanevold

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47386513