Hopp til hovedinnhold

Prosjektportefølje Stimulab Brønnøysundregistrene og NAV Lillestrøm: Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer (KLOPP)

Uhåndterlig gjeld og store økonomiske problemer er vanlig blant enkelpersonforetak. Prosjektet har sett på hvordan man kan forebygge uhåndterlig gjeld blant enkeltpersonforetak.

Virksomheter: Brønnøysundregistrene, NAV Lillestrøm og Lillestrøm kommune

Leverandør: Designit og Menon Economics

Behovet som skal dekkes

Mer enn halvparten av de innbyggere som tar kontakt med NAV for å få gjeldsrådgivning, har så store økonomiske problemer at de ikke kan løses. Dette er en klar indikator på at innbyggerne ikke får hjelp i tide.

Uhåndterlig gjeld er en stor samfunnsøkonomisk og personlig belastning som rammer svært mange mennesker og regnes for å være en av samfunnets store floker. Et tidligere Stimulab-prosjekt "Gjeldsfloka" fra 2018 identifiserte store muligheter for forebygging av økonomiske problemer for spesielt to grupper – privatpersoner og enkeltpersonsforetak. Da målet var å komme lengst mulig på vei mot konkrete, treffsikre løsninger for tidlig forebygging, ble enkeltpersonforetak valgt som hovedmålgruppen for prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført i perioden august 2020 – januar 2021.

Prosjektet anbefalte tre innsatsområder:

  1. En god start

  1. En oppsøkende hjelpende hånd

  1. Den digitale forebygger

Prosjektets anbefaling er å satse på område 1. med tilhørende tiltak først, og samtidig planlegge for realisering av 2. og 3.

Systemet er ikke bygget for å fange opp eller forebygge

Resultat

Med «En god start» vil prosessen for å opprette ENK bli en veiledet reise med mer pedagogisk utforming, «taktisk friksjon», tilpasset veiledning tips, og verktøy for «test din risiko» – slik at flere gjør grundigere vurderinger og forberedelser før de får org.nr. og hopper i det. Veiledning og informasjon, som i dag ligger på utsiden av registreringsforløpet, skal i større grad integreres inn og formidles bedre.

Anbefalingene for "En god start» omfatter:

  • Digital oppstartsveileder: Begynn med å utvikle, teste og implementere denne interaktive «risikotesten» som gir tilpassede tips og ressurser til personer som vurderer/planlegger å starte foretak.

  • Dulting og målrettet informasjon før, under, etter etablering: Implementer foreslåtte tiltak for nudging og pedagogisk formidling for å trigge de ønskede brukeratferdene/-handlingene i oppstartsfasen, og jobb videre med å forme en sammenhengende og forebyggende oppstartsreise.

  • Regelverksendringer: Vurder våre ideer til endringer i regelverket og legg plan for utredning og implementering av disse.

  • Offentlig-privat samarbeid: Definer krav som skal settes til banker og regnskapssystemer/regnskapsførere for hvordan de skal bidra til forebygging når de vil stå for digital selskapsetablering

Prosjektet har etablert en plattform for videreutvikling og realisering av Klopp.

Veien videre

Videreføring av prosjektene Klopp og Gjeldsfloka resulterte i prosjektet «Forenklet innsamling og formidling av økonomisk informasjon for enkeltpersonforetak» som i 2021 fikk støtte fra Medfinansieringsordningen.