Hopp til hovedinnhold

Skates erfaringsrapport 2022 Rapporten oppsummerer de viktigste rådene Skate i 2022 har gitt til departementene om tverrsektoriell styring og regjeringens digitaliseringsarbeid for øvrig. Rapporten forteller også hva Skate har arbeidet med i 2022. Skate håper rapporten vil være interessant å lese for mange.