Regelverk for sammenhengende tjenester

DENNE SIDEN ER UNDER UTVIKLING. At offentlig sektor skal levere sammenhengende tjenester er en viktig politisk prioritet. For å få til dette trengs ofte både juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandling. Vi høster nå erfaringer fra arbeidet med syv livshendelser. På denne siden vil vi etter hvert dele konkrete råd om hvordan regelverket kan støtte opp under de sammenhengende tjenestene.

Arbeidet mot sammenhengende tjenester er startet med utgangspunkt i syv ulike livshendelser. Innbyggere som står i disse livshendelsene skal oppleve enkle prosesser og enkel tilgang til relevante tjenester. De skal ikke måtte forholde seg til eller gjenta opplysninger til en rekke ulike deler av offentlig sektor. De syv utvalgte livshendelsene er:

  1. Få barn
  2. Alvorlig sykt barn
  3. Miste og finne jobb
  4. Ny i Norge
  5. Dødsfall og arv
  6. Starte og drive en frivillig organisasjon
  7. Starte og drive en bedrift

Digitaliseringsvennlig regelverk er en forutsetning for at vi skal kunne levere sammenhengende tjenester. De involverte virksomhetene, enten det er på statlig, regionalt eller kommunalt nivå, må for eksempel ha lov til å dele opplysninger seg imellom.

Denne siden vil bygges ut med konkrete juridiske vurderinger fra arbeidet med livshendelsene i løpet av høsten 2021.

Tilbake til veilederen